Fortsätt till huvudinnehåll

Rösta S i EU-valet ur feministisk synvinkel


Europavalet handlar om höger eller vänster. Det är din och min chans att påverka för en stark vänstermajoritet inom EU. Socialdemokratiska kvinnoförbundets prioriterade frågor inför EU-valet är följande:

Ett jämställt arbetsliv; dvs lika lön och lika villkor för likvärdigt arbete för alla EU-invånare, en frisk arbetsmiljö, rätt till barnomsorg och en individualiering av föräldraförsäkringen.

Vår gemensamma miljö; dvs prioritera miljöfrågan och arbeta för en modernisering och utbyggnad av järnvägen m.m

Kvinnor över gränserna; dvs bekämpa trafficking, kvinnor som utsätts för trafficking bör få skydd i form av uppehållstillstånd och vittnesskydd, en gemensam och generös asylpolitik som tar hänsyn till kvinnors och barns särskilda villkor.

Kvinnors grundläggande rättigheter; dvs rätt till abort för alla kvinnor, kriminalisering av sexköp, rätten att inte utsättas för hot och våld.

Så vill du rösta i EU-valet ur en feministisk synvinkel då skall du lägga din röst på socialdemokraterna. Det tänker jag göra !

Det finns också massor med möjligheter att på s-valsedeln kryssa en kvinna.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…