måndag 1 juni 2009

Rösta S i EU-valet ur feministisk synvinkel


Europavalet handlar om höger eller vänster. Det är din och min chans att påverka för en stark vänstermajoritet inom EU. Socialdemokratiska kvinnoförbundets prioriterade frågor inför EU-valet är följande:

Ett jämställt arbetsliv; dvs lika lön och lika villkor för likvärdigt arbete för alla EU-invånare, en frisk arbetsmiljö, rätt till barnomsorg och en individualiering av föräldraförsäkringen.

Vår gemensamma miljö; dvs prioritera miljöfrågan och arbeta för en modernisering och utbyggnad av järnvägen m.m

Kvinnor över gränserna; dvs bekämpa trafficking, kvinnor som utsätts för trafficking bör få skydd i form av uppehållstillstånd och vittnesskydd, en gemensam och generös asylpolitik som tar hänsyn till kvinnors och barns särskilda villkor.

Kvinnors grundläggande rättigheter; dvs rätt till abort för alla kvinnor, kriminalisering av sexköp, rätten att inte utsättas för hot och våld.

Så vill du rösta i EU-valet ur en feministisk synvinkel då skall du lägga din röst på socialdemokraterna. Det tänker jag göra !

Det finns också massor med möjligheter att på s-valsedeln kryssa en kvinna.

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...