Fortsätt till huvudinnehåll

Hemmafrubidrag i Österåker kvarstår

Kommunfullmäktige i går i Österåker. Det blev sent, mycket diskussioner blev det, bland annat om vårdnadsbidraget. Vänsterpartiet föreslog att det införda vårdnadsbidraget i Österåkers kommun skulle skrotas,något som vi socialdemokrater också tidigare yrkat på så det var inte svårt att ge ett kraftfullt stöd för förslaget att ta bort bidraget. Pengarna skulle mycket bättre kunna ges till kvalitetshöjande insatser i förskolan, som att påbörja minskningen av barngrupperna. Det vore en mycket bättre prioritering av skattemedlen.

19 kvinnor utnyttjar bidraget och en man, vilket tydligt visar den snedfördelande effekten detta bidrag har mellan könen. Dessutom så hade merparten av dessa kvinnor redan innan befunnits sig hemma. Syftet från borgerliga politiker att vårdnadsbidraget skulle få föräldrar att ta sina barn från förskolan är en effekt som helt uteblivit. Helt krasst så har vårdnadsbidraget i Österåker blivit ett lönebidrag för hemmafruar.

Ur diskussionen framkom vilken fullkomlig och total inkompetens det finns bland borgerliga ledamöter i Österåker om just jämställdhet. Sanningen är snarare att få borgerliga män i den församlingen skulle ha så mycket emot om kvinnorna i samhället intog hemmets lugna vrå istället för att yrkesarbeta. Längtan tillbaka minst 50 år i tiden är hos dem uppenbarligen stor.

Tyvärr gick det inte att få bort vårdnadsbidraget. Enstaka folkpartister avstod från att rösta hellre än att se till att få bort detta ojämlika och gammelmodiga stöd. Ska vi få en ändring till stånd i synsättet på män och kvinnor i Österåker krävs ökat stöd av väljarna för en sådan förändring. Kan bara konstatera att hur och vad man väljer på gör skillnad!

Kommentarer

Anonym sa…
Jag håller inte med dig. Ska själv ansöka vårdnadsbidraget för jag vill inte ha mitt barn på förskolan vid 1,5 års åldern. Utan vårdnadsbidraget skulle jag inte ha råd och hon skulle få börja förskolan, vilket jag tycker är på tok för tidigt. Vårdnadsbidraget är jättebra, anledningen till att inte fler söker är för att det är lågt helt enkelt. Höj bidraget och effekterna blir bättre.
Anonym sa…
Jag tycker att man får många kvalitetshöjande inslag för 3000 x 20= 60 000 kronor i en kommun. (ironi) Detta är växelpengar i förskoleverksamheten, de skulle inte märkas.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…