tisdag 1 september 2009

201 miljarder skäl till att byta regering!

I dag visar Ekonomistyrningsverket, ESV, i ett pressmeddelande att det är stora underskott i de offentliga finanserna.

Enligt ESV visar Statsbudgetens saldo underskott hela perioden 2009—2012. Budgetunderskottet bara för i år väntas uppgå till 201 miljarder kronor. Den allt högre arbetslösheten gör naturligtvis läget bekymmersamt och bidrar till bland annat fortsatt låga skatteintäkter. Enligt ESV:s rapport kommer utgifterna inom arbetsmarknadsområdet fördubblas fram till 2011, arbetslösheten beräknas uppgå till 12,2 procent av arbetskraften.
Enligt min mening pekar detta att Sverige ånyo har en borgerlig regering som urholkar de statliga finanserna med en oansvarlig politik som enbart gynnar de redan mycket rika. Hur stort hål i de statliga finanserna kommer denna borgerliga regeringen att lämna efter sig måntro ??

Läs ESV: pressmeddelande
SvD
Alliansfritt Sverige

Inga kommentarer:

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...