Fortsätt till huvudinnehåll

Stöd ECPATS och The Body Shops kampanj mot trafficking


I tider av ökad fattigdom i krisens spår utnyttjas alltfler barn sexuellt. Idag släpps en ny rapport
om trafficking av barn och ungdomar för sexuella ändamål på en presskonferens i Bangkok. Som avsändare står ECPAT och The Body Shop och är del av den internationella kampanjen "Stop Sex Trafficking of Children and Young People". De siffror som Ecpat har tagit fram visar att barn under 18 år utgör en växande andel av dem som tvingas in i människohandel. Mellan 2003 och 2007 ökade andelen från 15 till 22 procent ( källa Svd). Nu befarar Ecpat att sexhandlen med barn skall öka och när det gäller vilka som köper barnen för sexuella ändamål så handlar det inte bara om pedofiler utan bland dem som är bredda och som köper minderåriga barn finns
vad som i övrigt skulle ses som "normala" men. Med andra ord kan det vara till ytan välfungerande familjefäder. Hur dessa män kan förgripa sig på mideråriga barn är totalt obegripligt.

I kampanjen "Stop sex trafficking of children and young people" som startar idag och som är ett samarbete mellan Ecpat och kedjan The Body Shop kommer Ecpat att trycka på för att förmå regeringar att ta ansvar och göra något åt de växande problemen. Självklart gäller det att på alla sätt och vis sätta press på frågan och här behövs ett starkt stöd från svenska folket för Ecpacts kampanj. Själv kommer jag att stödja den helhjärtat. Tycker personligen att sedan den borgerliga regeringen tillträdde så har Sveriges röst i omvärden i denna så viktiga fråga varit och är oroväckande tyst - så får det inte vara.
Läs mer:
Ecpat
Rapporten
Svd

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…