Fortsätt till huvudinnehåll

Att män ALLTID är mer kompetenta är en myt!

" Fler kvinnor i styrelserna ett hot mot kompetensen", skriver två företagsledare på DI Debatt idag. Det är en provocerande rubrik minst sagt. Tyvärr väljer debattörerna därmed att sprida myten vidare om att män ALLTID är mer kompetenta bara för att de är just män. Personligen tycker jag att det är pinsamt att dessa två företagsledare väljer att inta en sådan gammalmodig syn på dels kompetens, dels på kvinnor men också på män.

Folksam har gjort en intressant studie omfattande 24 bolag och 214 styrelseledamöter- 56 kvinnor och 158 män. Enligt rapporten har 52 procent av de granskade styrelsekvinnorna erfarenhet av tre eller fler höga chefsposter, mot 40 procent av männen. Däremot har styrelsemännen långt högre meriter som vd:ar i börsnoterade företag, 58 procent mot kvinnornas 21 procent. 42 procent av de manliga ledamöterna saknar dock helt meriter som börs-vd och 52 procent av dem har bara en vd-post bakom sig.

Frågan är om det är rimligt att erfarenhet som börs-vd ska vara ett krav. Det är ju trots allt över 40 procent av de manliga ledamöterna som helt saknar denna erfarenhet?

Folksams rapport visar att kvinnliga ledamöter i Sveriges största börsbolag i genomsnitt har högre utbildning än manliga. Detta tyder på att dagens styrelsekvinnor varit tvungna att prestera högre än sina manliga motsvarigheter för att nå toppen.

Näringslivets oförmåga att se individers kompetens snarare än enkönad manlig kompetens leder till min slutsats att det enda alternativet för att åstadkomma en förändring är att lagvägen införa kvotering likt den som finns i Norge

läs mera:
Folksam

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…