onsdag 9 september 2009

Att män ALLTID är mer kompetenta är en myt!

" Fler kvinnor i styrelserna ett hot mot kompetensen", skriver två företagsledare på DI Debatt idag. Det är en provocerande rubrik minst sagt. Tyvärr väljer debattörerna därmed att sprida myten vidare om att män ALLTID är mer kompetenta bara för att de är just män. Personligen tycker jag att det är pinsamt att dessa två företagsledare väljer att inta en sådan gammalmodig syn på dels kompetens, dels på kvinnor men också på män.

Folksam har gjort en intressant studie omfattande 24 bolag och 214 styrelseledamöter- 56 kvinnor och 158 män. Enligt rapporten har 52 procent av de granskade styrelsekvinnorna erfarenhet av tre eller fler höga chefsposter, mot 40 procent av männen. Däremot har styrelsemännen långt högre meriter som vd:ar i börsnoterade företag, 58 procent mot kvinnornas 21 procent. 42 procent av de manliga ledamöterna saknar dock helt meriter som börs-vd och 52 procent av dem har bara en vd-post bakom sig.

Frågan är om det är rimligt att erfarenhet som börs-vd ska vara ett krav. Det är ju trots allt över 40 procent av de manliga ledamöterna som helt saknar denna erfarenhet?

Folksams rapport visar att kvinnliga ledamöter i Sveriges största börsbolag i genomsnitt har högre utbildning än manliga. Detta tyder på att dagens styrelsekvinnor varit tvungna att prestera högre än sina manliga motsvarigheter för att nå toppen.

Näringslivets oförmåga att se individers kompetens snarare än enkönad manlig kompetens leder till min slutsats att det enda alternativet för att åstadkomma en förändring är att lagvägen införa kvotering likt den som finns i Norge

läs mera:
Folksam

Inga kommentarer: