onsdag 9 september 2009

Självklart en uppgift för politiken!

Maud Olofsson menar att obalansen i näringslivets styrelser mellan antalet kvinnor och män är inte en uppgift för politiken. Hon kan inte ha mer fel! Själva förutsättningen för ett demokratiskt medborgarskap är att kvinnor och män har ett brett och jämlikt deltagande på alla områden. Sveriges riksdag och dess regering har ett stort ansvar att fördjupa det demokratiska medborgarskapet. Där det råder ojämlika förhållanden, där stora grupper i samhället i praktiken är uteslutna på förhand är det ett demokratiskt problem. Näringslivet är en sådan del av samhället där det råder obalans mellan kvinnor och män - alltså, bästa Maud Olofsson, vice statsminister, näringsminster och partiledare för centern- är det en uppgift för politiken, det är till och med en oerhört viktig uppgift!
Så sätt fart var inte så flat!
Läs mer:
Va.se

Inga kommentarer: