Fortsätt till huvudinnehåll

Bra med tydliga kvalitetskrav och på att återinvestera

Spännande artikel. Stundande partikongress blir spännande. När det gäller hur partiet skall se på privata utförare inom vård och skola säger nu Ylva Johansson att det ska vara självklart att få göra vinst, men att det är lika självklart att man ska återinvestera vinsten i verksamheten, och bäst av allt att partistyrelsen slagit fast att man aldrig accepterar att privata ägare tar ut stora vinster genom att göra avkall på kvaliteten i välfärden, eller genom att välja bort medborgare som är minst lönsamma.
Ovanstående är utmärkt. I Österåker, tyvärr moderatstyrt, så läggs verksamhet ut till privata utövare i storleksordningen 800 miljoner, företagen beräknas ta ut minst tio procent av detta i vinst, det innebär att 80 miljoner kronor om året i skattepengar går rakt ur verksamheten till privata plånböcker. Det tycker inte jag är okej. Det är skillnad på om jag går och handlar för mina egna pengar i en butik som tar ut vinst på det försålda, men när jag betalar skatt för att bidra till en gemensam välfärd, då är det något helt annat, då vill inte jag att mina skattemedel skall gå till något annat än till välfärdens kärnområden.
Skatt = en solidarisk handling för att klara gemensam välfärd
Shoppa med egna pengar= jag väljer själv vad jag vill köpa och om priset är okej, jag kan avstå om jag vill men det kan jag inte vad gäller skatten.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…