måndag 9 november 2009

Mänskliga rättigheter eftersatt område i Sverige!

Läser just om att FN och ett 15-tal organisationer riktar hård kritik mot Sverige för att vårt land inte följa flera viktiga FN-konventioner. Trist tycker jag för att vi som land haft ett högt förtroende och anseende inom detta område. Nu ser det ut att falna. För första gången kallas en svensk regeringen till en granskning i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Det känns pinsamt, hoppas att det är något som alla partier tycker att det är, så att detta kanske kan leda till att förbättringar görs inom de områden där Sverige ligger alltför dåligt till, enligt FN är det inom följande områden, våld mot kvinnor, barns rättigheter, kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden, hatbrotten ökar, invandrare, asylsökande och papperslösa får inte den sjukvård och utbildning de har rätt till, handikappade diskrimineras liksom Romer.
Läs mer
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6089900.ab

1 kommentar:

Anonym sa...

bra start

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...