Fortsätt till huvudinnehåll

Ska sexköp bli regeringen nästa privatiseringsbransch!

Vad pågår inom de borgerliga allianspartierna ? Håller prostitutionslobbyn på att vinna gehör hos regeringen Reinfelt och de borgerliga allianspartierna ?

Låt oss rekapitulera ett stund. Federly, Stureplanscentern, skriver i en motion till riksdagen och vill ta bort sexköpslagen. Läser idag i kvällspressen om att folkpartiets kommunalråd i Huddinge försökt/har köpt sex av minderårig. Att köpa sex är kriminaliserat i svensk lagstiftning det måste kommunalrådet ha vetat om, ändå gör han det? Det visar bland annat på hans syn på kvinnor, och på barn, flickan lär ha varit minderårig, och att han struntar i att det är olagligt.
Federly (c) vill att det skall vara okej att köpa sex - dvs det som ev kommunalrådet gjorde är helt okej för denna centerpartist.
Sexhandeln är inget annat än en kvarleva av slavhandel med människor, och passar inte in i ett modernt och upplyst land som Sverige. Alliansregeringen är flummig i sina besked om sexköpslagen - kan det beror på att de lyssnat och tagit till sig av prostitutionslobbyn som vars mål är att ändra på Sveriges hållning i frågan om sexköp? Vad har vi att vänta av regeringen ? Är sexköp nästa privatiseringsbransch ???
Läs mer: http://krassman-inyourface.blogspot.com/2009/11/sexkopslagen.html

Kommentarer

Kristoffer sa…
Jag som vänstermänniska vill poängtera att motståndet mot sexköpslagen inte på något sätt är ett högerprojekt. Flera vänsterbloggare har anslutit sig. Nej, prostitutionsdebatten går över partigränser, även om motiven säkerligen skiljer sig åt.

Det är ok att tycka att prostitution är fel. Men då ska det baseras på ett sakligt underlag om vad prostituion är och inte på förutfattade meningar. Din uppfattning om sexköpare/sexsäljares förutsättningar stämmer inte med vad sexsäljarna själva säger, och de borde ju veta bättre än någon hur deras kunder är och hur de upplever sitt arbete. Slavhandel är en term som man inte ska svänga sig med så godtyckligt. Det bara kallas om det rör traffiking. Allt annat är att urvattna begreppet.

Jag föreslår att du läser Petra Östergrens bok om ämnet.
Hej Kristoffer !
Låt mig vara tydlig. Sexköp i Sverige innebär ett brott mot lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (1998:408). Lagen kriminaliserar den som mot ersättning skaffar eller försöker skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse.
Att beskriva sexhandeln som ett "jobb" är inte direkt sakligt. Jag hoppas att sexköpslagen skärps genom att straffskalan höjs.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…