Fortsätt till huvudinnehåll

Moderaterna fortsätter den negativa spiralen

Så har Österåker fattat beslut om budgeten för 2010. Tyvärr kommer moderaterna med sin borgerliga allians därmed kunna fortsätta den negativa spiral som Österåker befinner sig i. Deras budget innebär en oförändrad skatt jämfört med i år ( då sänktes skatten).

Årets budget sprack redan efter några månader och därefter har underskott och nedskärningar stått på agendan. Under detta år har mellan 80 - 90 anställda lämnat sina jobb i Österåker. Tack vare regeringen Reinfelts politik har antalet personer som tvingats till socialbidrag för sin överlevnad ökat vilket bidragit till en sämre ekonomi för kommunen. En tillfällig lättnad är det extra statsbidrag som kommunen fått på 29 miljoner, men 2011 då finns inget sådant och vad hade moderaterna tänkt göra då ?

Ett val mellan avveckling eller utveckling
I debatten framställde moderaterna med visst stöd från övriga borgerliga partier den egna politiken som fri från nedskärningar . Det gjorde de trots att vi vet att det redan finns planer på att göra ännu fler anställda "övertaliga". Siktet är inriktat inom skolans område och vi vet att de fackliga organisationerna redan är kallade.

Som socialdemokrat känns det bra att ha varit med och jobbat fram en budget för Österåker som känns ansvarsfull. I den så går kvalitet i välfärdstjänsterna hand i hand med en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi föreslog en skattehöjning med 40 öre för att sätta stopp för moderata alliansens nedskärningar, och för att kunna vända utvecklingen i österåker mot en betydligt ljusare framtid. Nu får vi kämpa på i valet för ett ökat stöd så att vi har möjlighet att få igenom vår politik.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…