tisdag 22 december 2009

Önskar en riktigt God JUl och en ny regering!


Vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!
Men framförallt en ny regering.

I valrörelsen för snart fyra år sedan hamrades från borgerligt håll ut ett budskap om ett "utanförskap" som en borgerlig alliansregering skulle bekämpa. Då låg "utanförskapet", dvs arbetslösheten på knappa 4 procent, idag ligger arbetslösheten procentuellt många gånger högre, och ungdomsarbetslösheten tågar mot nära 30 procent. Nu talas det från borgerligt håll inte så mycket om något "utanförskap". Hur kan det komma sig ?

Då för fyra år sedan talades det mycket om förskräckliga vårdköer. Idag är vårdköerna större än när den borgerliga regeringen tillträdde. Varför är det så tyst, är det skillnad på köer och köer ?

Då talades det om att folk som var sjukskrivna i största allmänhet rent generellt sannolikt inte var så dåliga, rent av var de nog ganska lata. Idag när den borgerliga regeringen förändrade sjukförsäkringen utifrån sin generella uppfattning om lata människor, så jagas svårt cancersjuka ut att söka jobb. Kommer regeringen att säga , vår tro att folk var lata var fel, nu gör vi om och gör rätt - är det någon som längre tror att det kommer att ske ?

I Österåkers kommun där moderaterna styrt alldeles för länge tillsammans med små borgerliga partier, där ifrågasätts nu alltmer grundlagsskyddade rättigheter så som meddelarskyddet med ord som - personalen måste ju vara lojal sin arbetsgivare. Med sådan borgerlig politik kommer vi aldrig att få veta om gamla tant Svea blir vanvårdad, eller om en elev blir mobbad, då skall personalen knipa och vara lojal, mot sin arbetsgivare, dvs politiker som har makten! Kommer moderaterna någonsin känna lojalitet mot personalen och visa respekt för deras grundlagsskyddade rättigheter att kunna gå till media när något inte är rätt?

Det är svårt att låta bli att vara politiskt aktiv när samhället på flera punkter går åt fel håll.
Därför önskar jag mig och till er alla en riktigt God Jul, men framförallt en ny regering, en som är röd och grön precis som julens underbara färger!

10 kommentarer:

Anonym sa...

I valrörelsen för snart fyra år sedan hamrades från borgerligt håll ut ett budskap om ett "utanförskap" som en borgerlig alliansregering skulle bekämpa. Då låg "utanförskapet", dvs arbetslösheten på knappa 4 procent, idag ligger arbetslösheten procentuellt många gånger högre, och ungdomsarbetslösheten tågar mot nära 30 procent. Nu talas det från borgerligt håll inte så mycket om något "utanförskap". Hur kan det komma sig ?

Arbetslösheten har aldrig legat under 6% under förra valrörelsen, och den låg på 8% i Nov-09

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/

Att den skulle tåga mot 30% stämmer inte. I Nov-90 var den 22,9% och på en nedåtgående kurva.

nb. i valrörelsen var det brinnande högkonjunktur medan vi nu har den värsta lågkonjunkturen vi sett sedan 30-talet.

Då för fyra år sedan talades det mycket om förskräckliga vårdköer. Idag är vårdköerna större än när den borgerliga regeringen tillträdde. Varför är det så tyst, är det skillnad på köer och köer ?

För Stockholms läns landsting stämmer det du skriver inte. Vårdköerna har blivit kortare.

http://www.sll.se/sll/templates/PressReleasePage.aspx?id=50947


I Österåkers kommun där moderaterna styrt alldeles för länge tillsammans med små borgerliga partier, där ifrågasätts nu alltmer grundlagsskyddade rättigheter så som meddelarskyddet med ord som - personalen måste ju vara lojal sin arbetsgivare. Med sådan borgerlig politik kommer vi aldrig att få veta om gamla tant Svea blir vanvårdad, eller om en elev blir mobbad, då skall personalen knipa och vara lojal, mot sin arbetsgivare, dvs politiker som har makten!

Jag förstår inte vad du menar. Har grundlagsskyddade rättigheter kränkts? Kom gärna med exempel. Skulle personal inom kommunal verksamhet vara anställd av de borgerliga politikerna?

Jag kan ha fel, men jag trodde att personalen var anställd av privata eller offentligt ägda vårdgivare, och lex Maria fortfarande kunde användas.

Hälsningar,
Göran Rosén

Ann-Christine Furustrand sa...

Den borgerliga alliansregeringen har nu haft regeringsmakten i snart fyra år. Ansvaret för den förda politiken, och konsekvenserna av densamma bär allianspartierna.

Kan konstatera att arbetslösheten är högre, att ungdomsarbetslösheten är ännu högre, din siffra på dagsläget på runt 22 procent känns igen,och det finns inget som tyder på att den minskar,utan tyvärr tvärtom. Det är som jag ser det oacceptabelt att det är svårare för unga att etablera sig i arbetslivet i Sverige än i flera andra jämförbara länder. Här har, enligt min uppfattning regeringen ett ansvar.

När det gäller din frågor som berör Österåker, så vill jag ge dig följande kommentar: Som du säkert vet så är personal som är anställd i en kommun anställda i en offentlig verksamhet som styrs genom politiska beslut. Förutom att de politiska besluten styr organisationen, så påverkas den även av den kultur och den inställning till personalen som politiska makthavare har, dessa sprider sig lätt ut i organisationen. I takt med ett allt kärvare ekonomiskt läge så kommer signaler om att chefer inte riktigt har klart för sig vilka grundlagsskyddade rättigheter som den offentliganställda personalen har genom meddelarfriheten.
Mitt intryck är att rädslan för att förlora jobbet eller få det sämre har ökat, och rsikerar att personeln inte vågar säga sin mening. Jag anser att dessa grundlagsskyddade rättigheter måste säkras, och det kan man göra på många sätt framförallt genom att se till att all personal och deras chefer inklusive förtroendevalda har kunskap om vad exempelvis meddelarfriheten innebär. Om detta har jag motionerat innehållande förslag på förbättringsåtgärder.

Vänliga hälsningar
Ann-Christin

Anonym sa...

Tack för ditt svar.
Jag håller med om att ansvaret för den förda politiken ligger hos regeringen.
Vad jag har problem med är svepande kommentarer med felaktiga fakta, och att medvetet ignorera vad som händer i omvärlden.
Ungdomsarbetslösheten är idag på en nedåtgående kurva. Då har jag svårt för kommentarer typ " ungdomsarbetslösheten tågar mot nära 30 procent"
Det är klart att regeringen har ett ansvar, men om man tittar lite i statistiken finner man högre ungdomsarbetslöshet under förra regeringen. Det samma gäller arbetslösheten för samtliga. Detta i en högkonjunktur!
Vad är din kommentar till det?
Tack på förhand.
Göran Rosén

Ann-Christine Furustrand sa...

Hej Göran.
Ser att du också tar del av fakta som finns på denna länk.
http://www.ekonomifakta.se/

Gör man det så framkommer att i november var drygt 132 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Detta motsvarar 22,9 procent av samtliga ungdomar i den åldersgruppen som är tillgängliga på arbetsmarknaden.

Jag har också vid flera tillfällen sett siffran 30 procent och jag tror att då har man också viktat in det stora antalet personer som inte räknas som arbetslösa , dvs ungefär ytterligare 20 000 personer som velat ha ett jobb men inte kunnat ta ett jobb just då, och inte heller sökt jobb. Att så många personer inte söker jobb är kanske ett tecken på att många unga har tappat hoppet om att kunna få ett jobb. Men dessa personer räknas alltså inte in i ungdomsarbetslösheten. Skulle de räknas som arbetslösa skulle vi haft en mycket högre ungdomsarbetslöshet.

Utan tvekan så har Sverige gått från att vara ett föregångsland i Europa med låg ungdomsarbetslöshet till att ha en av de högsta nivåerna för ungdomar i åldern 15 och 24 år

Anonym sa...

Hej Ann-Christine,
OK, men bloggpostningen var ju kritik mot den sittande regeringen. Dina siffror var dels felaktiga och nu vill du räkna in andra i gruppen.
För att kunna göra någon som helst jämförelse måste men ju använda samma sätt att mäta. Ditt sätt att argumentera är ej juste. Du använder felaktiga fakta och förtiger fakta som motsäger dina argument.
/Göran

Ann-Christine Furustrand sa...

Du får det att låta som jag satt och räknade själv. Så är det givetvis inte, utan jag tar del av officiella fakta, se tidigare inlägg. Dessutom så mäts den här typen av uppgifter på ett likartat sätt numera genom Eurostat. Och då kan man bara konstatera att Sverige ligger på en högre nivå när det gäller ungdomsarbetslösheten än i andra europeiska länder, det går inte bäste Göran att komma ifrån. Men Om det nu är så att de du eftersom du underkänner all officiell statistiken så vore det intressant att få veta vilka andra källor och vilka andra uppgifter som enligt dig är tillförlitliga?

Anonym sa...

Hmmm.
Förutom en del stycken om att Moderaterna är onda och Socialdemokraterna är goda handlade din bloggpost om:
-Generell arbetslöshet
-Ungdomsarbetslöshet
-Sjukvårdsköerna

I min första kommentar ifrågasatte jag fakta som du framförde om arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten, före och efter valet. Jag påpekade dessutom att, tvärt emot vad du skriver har sjukvårdsköerna i länet minskat. Jag bifogade även referenser till dessa fakta.

I nästa kommentar vill du räkna in ytterligare ca 20 000 i gruppen ungdomsarbetslösa. Oklart var det kommer ifrån. Men det skulle väl hjälpa ditt uttalande om 30% ungdomsarbetslöshet.
Om du vill räkna så, är det inte naturligt att göra samma sak för siffrorna före valet?

I din senaste kommentar gör du helt plötsligt jämförelse med andra länder. Det kan man naturligtvis också göra, men det var inte ämnet denna gång. Isåfall blir det en diskussion om andra ämnen (LAS, minimilöner o.s.v.)

Din postning handlade om hur dåligt allt blivit under sittande majoritet jämfört med tidigare. Du angav siffror för att hävda din tes. Dessa siffror stämmer inte. Detta, bästa Ann-Christine, är vad jag har problem med. Du har inte heller med ett enda ord kommenterat att förra majoriteten satt vid en högkonjunktur medan vi nu har en djup lågkonjunktur.

Du är bara för go när du tycker att jag underkänner all officiell statistik. Jag har givit länkar till mina påståenden. Jag har inte sett en enda länk från dig.

Ha det bra,
Göran

Ann-Christine Furustrand sa...

Hej Anonyme Göran! Om du inte vill se, att jag hänvisar till källor och ger dig länkar i mina kommentarer, så kan jag inte göra något åt det. Visst kan man ha synpunkter på den officiella statistik som finns, utifrån vilka variabler den är sammansatt osv. Är din poäng att den officiella statistiken är fel, så får du väl kontakta ansvariga institut och myndigheter. Något ansvar för dessa fakta har jag inte, det tror jag nog att du inser, men förebehåller mig rätten att referera till dom. Har du andra källor, än professionens, som du menar är de rätta, så uppmanar jag dig återigen att återkomma med uppgifter om dessa källor, det vore intressant att få veta.
Uppriktigt sagt så tror jag inte att det finns någon seriös statistik som kan visa på annat än att arbetslösheten är hög, att ungdomsarbetslösheten är historiskt hög.

Anonym sa...

Hej Ann-Christine,

Tack för konversationen! Jag tycker att det har varit givande och hoppas att läsarna av din blogg också fått utbyte av vår konversation.

Hälsningar,
Göran Rosén

Ann-Christine Furustrand sa...

Tack själv Göran. Vems och vilka siffror som är rätt är visserligen intressant att diskutera, men den s k verkligheten hur samhället ser ut här och nu, hur människor upplever sin situation och den verklighet som de lever i, är nog trots allt det som avgör.

Bästa hälsningar Ann-Christin

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...