Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2010

Så här ser jag det - Österåker måste ges nya möjligheter

Min önskan är att vi Socialdemokrater i Österåker tillsammans driver en tydlig politik som ger väljarna ett lika tydligt svar på varför de ska ge oss sin röst i valet.

För att klara det måste vi få fler väljare att uppfatta oss som ett attraktivt alternativ till den förda borgerliga politiken. Då krävs det att vi alla är aktiva, engagerade och närvarande där människor befinner sig.

Vår politik ska rymma både hjärta och hjärna. Ekonomi i balans måste tillexempel hänga samman med att det finns resurser och lärartid för alla barn. Vi skall vara de största motståndarna mot en kortsiktig politik som ensidigt prioriterar skattesänkningar som finansieras genom nedskärningar och som ger kortsiktiga pengar i plånboken på bekostnad av barnens framtid, eller på bekostnad av att äldre far illa inom omsorgen, eller genom en dålig personalpolitik.

Socialdemokratin i Österåker ska stå för en balanserad klok och ansvarstagande politik där skattenivån är rimlig och kvalitén i välfärdsutbudet hög. Ett Öst…

Nymoderat jämställdhet klingar falskt

Nu går det undan på moderata kansliet. Det ena utspelet efter det andra slängs bokstavling ut. Frågan är efter Schlingmans utspel om ny moderat jämställdhetspolitik, om moderaterna själva, och deras företrädare och medlemmar längre händer med i högerkurvorna.

Roade mig med att gå in på moderaternaswebbsidaoch sökte på kvotering. Där står fortfarande att moderaterna är MOT kvotering, trots att Schlingman härom dagen påstod att moderaterna nu gjort en omsvängning och är FÖR en kvotering och kan tänka sig införa kvotering i bolagsstyrelser 2014. Det kan man kalla för en riktig U-sväng!

Efter att regeringen Reinfelt under sin regeringstid snarare har motarbetat jämställdheten, så är det intressant att läsa Hillevi Engströmmoderaternasjämställdhetspolitisketalespersons så kloka ord om de underliggande strukturer som gör samhället ojämställt. Det visar att det trots allt finns några moderater som ser grundproblemet.

I Dagens Brännpunkt, Svd granskar Claes Borgström, socialdemokraternas jämstäl…

Nytt år och nya förutsättningar

God fortsättning på nya året!
2010 är inte vilket år som helst, det är valår. Redan nu börjar de politiska partierna forma sina lag och sin politik. En omtumlande och spännande tid minst sagt. På många sätt kan man säga att framtiden formas nu. För det är nu som partiernas visionerna plockas fram och metoderna för att nå det önskade prövas och omprövas.
I Österåker har provval genomförts för första gången i arbetarekommunens historia. Det är ett rådgivande provval och slutligt ställningstagande gör medlemmarna vid medlemsmötet i slutet av januari. Nu när valberedningen presenterat resultatet, vill jag här på min blogg uttrycka hur glad och stolt jag är över att medlemmarna i Österåkers arbetarekommun gett mig ett ökat förtroende, i ett rådgivande provval. Det känns stort.