Fortsätt till huvudinnehåll

Så här ser jag det - Österåker måste ges nya möjligheter

Min önskan är att vi Socialdemokrater i Österåker tillsammans driver en tydlig politik som ger väljarna ett lika tydligt svar på varför de ska ge oss sin röst i valet.

För att klara det måste vi få fler väljare att uppfatta oss som ett attraktivt alternativ till den förda borgerliga politiken. Då krävs det att vi alla är aktiva, engagerade och närvarande där människor befinner sig.

Vår politik ska rymma både hjärta och hjärna. Ekonomi i balans måste tillexempel hänga samman med att det finns resurser och lärartid för alla barn. Vi skall vara de största motståndarna mot en kortsiktig politik som ensidigt prioriterar skattesänkningar som finansieras genom nedskärningar och som ger kortsiktiga pengar i plånboken på bekostnad av barnens framtid, eller på bekostnad av att äldre far illa inom omsorgen, eller genom en dålig personalpolitik.

Socialdemokratin i Österåker ska stå för en balanserad klok och ansvarstagande politik där skattenivån är rimlig och kvalitén i välfärdsutbudet hög. Ett Österåker som tillåts utvecklas. Därför måste Österåker ges nya möjligheter, så ser jag det!
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…