torsdag 28 januari 2010

Så här ser jag det - Österåker måste ges nya möjligheter

Min önskan är att vi Socialdemokrater i Österåker tillsammans driver en tydlig politik som ger väljarna ett lika tydligt svar på varför de ska ge oss sin röst i valet.

För att klara det måste vi få fler väljare att uppfatta oss som ett attraktivt alternativ till den förda borgerliga politiken. Då krävs det att vi alla är aktiva, engagerade och närvarande där människor befinner sig.

Vår politik ska rymma både hjärta och hjärna. Ekonomi i balans måste tillexempel hänga samman med att det finns resurser och lärartid för alla barn. Vi skall vara de största motståndarna mot en kortsiktig politik som ensidigt prioriterar skattesänkningar som finansieras genom nedskärningar och som ger kortsiktiga pengar i plånboken på bekostnad av barnens framtid, eller på bekostnad av att äldre far illa inom omsorgen, eller genom en dålig personalpolitik.

Socialdemokratin i Österåker ska stå för en balanserad klok och ansvarstagande politik där skattenivån är rimlig och kvalitén i välfärdsutbudet hög. Ett Österåker som tillåts utvecklas. Därför måste Österåker ges nya möjligheter, så ser jag det!
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...