Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2010

Elevernas rätt till kvalitativ utbildning viktigast

Elevens rätt till kunskap måste prioriteras. Det är viktigare än skolans driftsformer och huvudmannaskap. För att kunskap och kvalitet ska kunna garanteras varje enskild elev måste alla skolor tillhöra ett gemensamt skolsystem, följa samma skollag, läroplan, kursplan och betygssystem. Granskning, insyn och kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika. Elever och föräldrar ska ha rätt till en allsidig och saklig information som ger en rättvis jämförelse mellan skolorna.

Skolan ska inte vara en del av marknadsekonomin
. Skolan är en del av den svenska välfärden. Vi betalar den tillsammans för att alla unga ska få del av samma höga utbildningskvalitet. När resurser vi gemensamt avsatt för skolan istället används för stora vinstuttag till aktieägare visar det att regerverket inte fungerar. Vår principiella uppfattning är att skattemedel avsedda för skolan också skall gå till skolan. Vinster ska inte kunna tas ut genom att ge avkall på kvaliteten i skolan eller genom att välja bort elever med…

Nu är laget satt som ska ge Österåker nya möjligheter

Det är Måndag och början på något helt nytt. S i Österåker fastställde sin lista till kommunalvalet i helgen och jag fick medlemmarnas förtroende som första namn. Det känns stort och inspirerande.

Ser nu fram emot att tillsammans med partiets medlemmar och det nya laget på listan forma och driva en tydlig socialdemokratisk politik. Vi kommer ge väljarna ett tydligt svar på varför de ska ge oss sin röst i valet.

Det är vi socialdemokrater som står för en balanserad och klok politik där skattenivån är rimlig och kvalitén i välfärdsutbudet hög. En politik som rymmer både hjärta och hjärna.

Nu formar vi tillsammans politiken för framtiden - som ska ge Österåker nya möjligheter !
Det arbetet startar nu.

Österåker tredje högsta ungdomsarbetslösheten i länet

Tredje högsts ungdomsarbetslösheten i Stockholms län, 5,4 procent i Österåker. För em jämförelse kan sägas att i riket ligger det på 5,2 procent, snittet i länet 3,8. På ett år har ungdomsarbetslösheten i Österåker ökat med 2,9 procent. Det är en ökning från 72 till 159 personer, dvs en ökning med 120 procent!

Jag har i kommunfullmäktige lyft frågan genom en motion, och det skapade en debatt. Där framkom att moderaterna som f n styr Österåker inte tyckte att det var en fråga att fästa så mycket större vikt vid än vad som görs i dagsläget. Någon oro fanns inte från deras sida. Enda förslaget var att på nationell nivå se till att försämra villkoren i arbetslivet för ungdomar i någon slags tro på att ungdomarna skulle bli mer attraktiva på det sättet att anställa.
Intrycket är att moderatern tyks anse att arbetslöshet är en privatsak, dvs var och en för skylla sig själva om de drabbas. Men jag menar att vi måste och kan stödja dessa ungdomar, allt annat vore fel! Att lägga skulden på ungd…