Fortsätt till huvudinnehåll

Österåker tredje högsta ungdomsarbetslösheten i länet

Tredje högsts ungdomsarbetslösheten i Stockholms län, 5,4 procent i Österåker. För em jämförelse kan sägas att i riket ligger det på 5,2 procent, snittet i länet 3,8. På ett år har ungdomsarbetslösheten i Österåker ökat med 2,9 procent. Det är en ökning från 72 till 159 personer, dvs en ökning med 120 procent!

Jag har i kommunfullmäktige lyft frågan genom en motion, och det skapade en debatt. Där framkom att moderaterna som f n styr Österåker inte tyckte att det var en fråga att fästa så mycket större vikt vid än vad som görs i dagsläget. Någon oro fanns inte från deras sida. Enda förslaget var att på nationell nivå se till att försämra villkoren i arbetslivet för ungdomar i någon slags tro på att ungdomarna skulle bli mer attraktiva på det sättet att anställa.

Intrycket är att moderatern tyks anse att arbetslöshet är en privatsak, dvs var och en för skylla sig själva om de drabbas. Men jag menar att vi måste och kan stödja dessa ungdomar, allt annat vore fel! Att lägga skulden på ungdomarna vore förödande, finns det inte tillräckligt med jobb är det ett övergripande problem, inte ett personligt.
Varje ung arbetslös borde utgöra ett tillräckligt skäl för att Österåkers kommun borde anstränga sig å det yttersta. Man skulle kunna ge dessa unga praktikplatser, erbjuda möjlighet att komplettera sin utbilning via KOMVUX, etc, helt enkelt dammsuga kommunen på möjligheter att erbjuda de arbetslösa ett alternativ under tiden de söker jobb än endast passivt se på .
Behöver jag säga att min motion inte gav något resultat annat än att frågan debatterades, och många unga fanns i publiken som lyssnade, undrar just vad de tänkte.

Kommentarer

Göran sa…
Hej Ann-Christine!
Jag förstår inte riktigt dina siffror om ungdomsarbetslösheten. Allt jag kunde hitta var en siffra för länet på 22% (3 procentenheter lägre än riksgenomsnittet). Men du hänvisar till 5,4%. Det låter lite fel. Kom gärna med en referens så blir det lättare att diskutera.
Sen tror jag att du blandar ihop procent och procentenheter.
Källa: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Stockholms-lan/Osteraker/?var=8314

Jag läste protokollet från förra KF sammanträdet, men där hittade jag ingenting om din motion. Jag kan ha missat den, så länka gärna.

Här kommer länken till protokollet.
http://www.osteraker.se/dman/Document.phx/Internet/Om+kommunen/Protokoll,+kallelser/Kommunfullm%C3%A4ktige/2010/KF+100125+Protokoll?folderId=Internet/Om%2Bkommunen/Protokoll%252C%2Bkallelser/Kommunfullm%25C3%25A4ktige/2010&cmd=download

Du skriver:
"Enda förslaget var att på nationell nivå se till att försämra villkoren i arbetslivet för ungdomar i någon slags tro på att ungdomarna skulle bli mer attraktiva på det sättet att anställa."

Menar du allvar med detta uttalande?

Utan att ha någon som helst koppling till moderaterna tror jag mig veta att de tar ungdomsarbeslösheten på större allvar än vad du ger sken av.
Det kanske bara är så att du inte gillar deras förslag.

Med vänliga hälsningar,
Göran Rosén
Hej ! Här kommer uppgifter för de anmälda arbetslösa och länken till AMS, månadsstatistik: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/default.aspx?p=prog&s=tot&v=Andel&k=t

Här kommer en länk till min motion
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Osteraker/Var-politik/Forslag-i-fullmaktige/2009/Aktivt-stod-till-arbetslosa-ungdomar/

Och ja i debatten i Österåkers fullmäkige som var i princip det enda förslaget från moderaterna för att lösa ungdomsarbetslösheten var att ge ungdomar sämre villkor på arbetsmarknaden. Om detta kan man tycka vad man vill om, jag tillåter mig att tycka att det är en mycket dålig och ansvarslös politik!

Och nej jag tycker inte sittande moderatstyrda regering har gjort tillräckligt för att komma åt problematiken när det gäller ungdomsarbetslösheten

Jag är glad för att socialdemokraterna idag gått ut och sagt följande i ett pressmeddelande:

"S kräver kraftfullare jobbsatsningar

Efter uppgifterna från Arbetsförmedlingens samordnare om att det så kallade Lyftet - regeringens senaste utspel på arbetsmarknadsområdet - ser ut att bli ett fiasko, kräver nu Socialdemokraterna att regeringen gör om och gör rätt.

- Nu visar det sig att ännu en av regeringens insatser för arbetssökande har stora brister - på grund av att regeringen inte skjuter till mer pengar. Det så kallade Lyftet ser inte ut att bli något lyft. Tvärtom stängs människor fortfarande ute från möjligheter till utbildning som leder till jobb. Regeringens insatser är en bluff. De innehåller alldeles för dålig kvalitet. Nu måste man börja lyssna på både Arbetsförmedlingens samordnare och på fackföreningar och arbetsgivare. Alla - även Riksrevisionen - kräver ju mer kraftfulla insatser för att möta arbetslösheten, säger Berit Högman (S), vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

- Nu måste det bli slut på förvaring till usel ersättning. Vi vill ha tidigare och mer individuellt anpassade insatser, samt ökade möjligheter till utbildning som leder till jobb, säger Berit Högman.

Vänliga hälsningar Ann-Christin

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…