Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2010

Anser MUF att Mankell och Feiler är terrorister ?

Författaren Henning Mankell och konstnären Dror Feiler är två av svenskarna som befinner sig ombord på fartyget Sofia som ingår i konvojen Ship to Gaza.
Är det Mankell och Feiler som Moderata ungdomsförbundets ordförande, Niklas Wykman, avser när han på Facebook, enligt Aftonbladet, sagt att de som är med på Ship to Gaza är terrorister ?

Sänk inte fritidspedagogernas status !

Fritidshemmets dag i går och det firade jag på Susarbackens fritids. När min barn gick där på 80-talet var det runt 20 barn i barngruppen på Svalan idag är det 38 barn, och färre personal. Det är klart att det inverkar på deras möjligheter att utföra sitt jobb. Vid besöket fanns också folkpartiet med i form av Gunnar Anrell riksdagsledamot och Elisabet Gunnars kommunalråd här i Österåker: jag tog upp frågan om regeringens förslag( prop) för lärarutbildningen, där tyvärr man valt att föreslå att fritidspedagogernas utbildning kortas ned, det skulle göra att fritidspedagogerna inte längre blir behö´riga att forska, och kanske inte längre kan var amed i förskoleklasserna. Inte så bra med andra, jag uppmanade folkpartiets riksdagsledamot att tänka om.Vi socialdemokrater har sagt ifrån, vi tänker inte medverka till att fritifdspedagogernas status sänks.

Ankis 1; Maj tal

Mötesdeltagare !

Valet handlar om framtiden. Framtiden för vårt land, vår region och inte minst för den kommun vi bor i – vårt Österåker.

I politiken finns inte bara En enda väg - utan det finns fler. Vad dess vägar har för slutmål kan det ALDRIG råda någon politisk konsensus om – Skälet till det är att vi lever i en demokrati, där det råder åsiktsfrihet. Alla tycker inte exakt lika, utan vi har alla våra drömmar, tankar och idéer, och det är detta som de politiska partier har till uppgift att fångar upp och representera.

Tro därför inte ett ögonblick på dom som säger att det INTE är skillnad i politiken. För det är DET!

Vi socialdemokrater har vår syn på samhället –och moderaterna har sin.

Den fråga som vi vill att människor ställer sig fram till den 19 september är – hur vill jag som medborgare att det ska vara i framtidens Österåker ?

Ska det vara mer av samma sak eller är det dags för en förändring ?

Vi socialdemokrater står för förändring. Vi vill bygga möjligheternas Österåker.

H…