måndag 3 maj 2010

Ankis 1; Maj talMötesdeltagare !

Valet handlar om framtiden. Framtiden för vårt land, vår region och inte minst för den kommun vi bor i – vårt Österåker.

I politiken finns inte bara En enda väg - utan det finns fler. Vad dess vägar har för slutmål kan det ALDRIG råda någon politisk konsensus om – Skälet till det är att vi lever i en demokrati, där det råder åsiktsfrihet. Alla tycker inte exakt lika, utan vi har alla våra drömmar, tankar och idéer, och det är detta som de politiska partier har till uppgift att fångar upp och representera.

Tro därför inte ett ögonblick på dom som säger att det INTE är skillnad i politiken. För det är DET!

Vi socialdemokrater har vår syn på samhället –och moderaterna har sin.

Den fråga som vi vill att människor ställer sig fram till den 19 september är – hur vill jag som medborgare att det ska vara i framtidens Österåker ?

Ska det vara mer av samma sak eller är det dags för en förändring ?

Vi socialdemokrater står för förändring. Vi vill bygga möjligheternas Österåker.

Här ska varje barn ha rätt till en bra start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar, växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – många gånger. Det gör Sverige och Österåker starkt.

Att vara socialdemokrat här i Österåker, är att vilja mer. Ha en högre ambitionsnivå. Ta större ansvar. Vi sätter krav på kvalitén i de tjänster som skall produceras . Och vi gör det lika, oavsett huvudmannaskap. Samma goda förutsättningar skall gälla oavsett driftsformen.

Elevens rätt tillkunskap i en skola av hög kvalitet ska prioriteras. För att kunskap och kvalitet ska kunna garanteras varje enskild elev måste alla skolor tillhöra ett gemensamt skolsystem. Granskning, insyn, och kvalitetskrav måste gälla lika för alla skolor. Skolan ska inte vara en del av marknadsekonomin. Skolan är en del av den svenska välfärden. Vi betalar tillsammans för att alla unga ska få del av samma höga utbildningskvalitet. Vår principiella uppfattning är att skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan

Mötesdeltagare
Det ska vara barnen som väljer skola – inte skolan som väljer barnen!
Så åter till valets fråga – ska det vara mer av samma sak eller är det dags för en förändring

Ja vad har egentligen medborgarna här i Österåker fått annat än några kronor mer i plånboken. Det är en kortsiktig politik som inte gett några kvalitetshöjningar i vare sig förskolan, eller i skolan och definitivt inte i äldreomsorgen.

Tvärtom har det framför allt varit barnen, de äldre som fått betala för skattesänkningarna . Och personalen får slita, med knappa resurser pressar de sig att göra under varje dag och de gör det för att du som förälder trots allt skall få en bra barnomsorg, eller skola för ditt barn. De gör det för att din anhörig skall få en så hygglig tillvara det bara går.

Mötesdeltagare så bygger man INTE möjligheternas Österåker!

Jag har en dröm här intill mitt hjärta och det är att de vuxna som fått några kronor mer i plånboken säger, nej nu är det dags för oss att stå tillbaka – nu är det dags att satsa på att barnen i förskolan får det bättre, att skolan kvalitetsrustas och att det äldre får en bättre och tryggare omvårdnad. Tänk vad fantastiskt det vore om den drömmens slog in. Tänk vad mycket bra saker det skulle kunna gå att göra. Tänker er att få se Österåker få blomma upp och börja utvecklas …..Det är en fantastiskt dröm

Jag vet att det är en dröm, jag vet att det i någras öron kan tyckas vara naivt. Men jag vet också en sak – att den drömmen är så mycket bättre än den verklighet som moderaterna levererat i över trettio år, om och om igen.

För några dagar sedan lyssnade jag till en av våra partivänner som kunde berätta
att det i Österåker finns gamla inom omsorgen som inte får dricka så många koppar kaffe de vill, eller få tillgång till en dagstidning, eller ens få lov att duscha under helgen om de inte råkat vara så att en olycka varit framme

Partivänner detta sker samtidigt som Österåker redovisar en resultat för förra året med ett överskott på runt trettio miljoner.

När jag hör sånt då får jag tårar i ögonen.

Det är inte värdigt och det är inte värdigt Österåker!

Det måste ske en förändring och det nu!

Låt mig vara tydlig. Vi Socialdemokrater vill vända utvecklingen.
Det går att välja en annan färdriktning.

Det är dags nu – att satsa på kvalitet inom välfärden

Får vi väljarnas förtroende . Får vi chansen då ska vi göra allt vi kan för att förbättra kvaliteten i förskolan, skolan och äldreomsorgen .

Vi kommer att samarbeta med alla konstruktiva krafter för att se till att satsningen på den kommunala musikskolan blir verklighet. Vi driver moderaterna och tyvärr också folkpartiet framför oss. Och vi kommer inte ge oss.

Vi kommer att vända och vrida på varenda krona för att nyttja de gemensamma skattemedlen så klokt som möjligt. Och vi räds inte att ta ut den skatt som behövs för att se till att varje barn här i Österåker får en bra start i livet och att varje äldre människa ges den omsorg de har rätt till.

Mötesdeltagare, partikamrater

Det blir en hård fajt. Vi har 140 dagar på oss.Varje samtal spelar roll. Bakom varje dörr finns en väljare som kan avgöra valet den 19 september

Tillsammans har vi rivstartat med att knacka dörr och att ringa, och hålla torgmöten. Hos oss finns en kamplust för att se till att åstadkomma en förändring. Denna kamplust kommer att ge resultat.

Partivänner nu tar vi fajten! Nu håller vi i, Nu håller vi ut!
Tillsamman ser vi till att vinna väljarnas förtroende och vi gör det för att skapa möjligheternas Österåker !

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...