onsdag 12 maj 2010

Sänk inte fritidspedagogernas status !Fritidshemmets dag i går och det firade jag på Susarbackens fritids. När min barn gick där på 80-talet var det runt 20 barn i barngruppen på Svalan idag är det 38 barn, och färre personal. Det är klart att det inverkar på deras möjligheter att utföra sitt jobb. Vid besöket fanns också folkpartiet med i form av Gunnar Anrell riksdagsledamot och Elisabet Gunnars kommunalråd här i Österåker: jag tog upp frågan om regeringens förslag( prop) för lärarutbildningen, där tyvärr man valt att föreslå att fritidspedagogernas utbildning kortas ned, det skulle göra att fritidspedagogerna inte längre blir behö´riga att forska, och kanske inte längre kan var amed i förskoleklasserna. Inte så bra med andra, jag uppmanade folkpartiets riksdagsledamot att tänka om.Vi socialdemokrater har sagt ifrån, vi tänker inte medverka till att fritifdspedagogernas status sänks.

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...