onsdag 16 juni 2010

I Österåker har vi socialdemokrater det modet!


I dagens Aftonblad läser jag en av de bästa inlägg i debatten om kvaliteten i förskolan som jag sett, den hade lika gärna kunnat handla om skolan, då problematiken i princip är detsamma.

Två erfarna förskollärare startar eget och visar i ett gemensamt debattinlägg hur enkelt det hade varit för dom att göra sig själva till miljonärer. De visar att det regelsystem som nu gäller, med tillstånd att bedriva förskoleverksamhet är lättare att få, och dessutom gäller för all framtid,än tidsbegränsade tillstånd för spritserveringar. Situationen som de båda förskolelärarna beskriver kunde lika gärna gälla för Österåkers kommun.

De båda förskollärarna verkar inom Stockholms stad och där är det utbildningsförvaltningen som ska sköta till­synen av förskolorna. De ska bedöma om kvaliteten är tillräckligt hög, men utan fastställda normer för vad som är tillräckligt högt, är det naturligtvis en omöjlighet. I artiklen framkommer att trots att de kan ge kritik fortsätter i vissa fall verksamheten utan större förändringar.

Och artiklen fortsätter med förskolelärarnas synpunkter " Visst ska förskolor gå med vinst, det behövs för utvecklingsarbete och investeringar. Men det svenska systemet där ägare kan plocka ut skyhöga vinster är djupt oetiskt – och dessutom ovanligt generöst jämfört med resten av Europa. Vi skulle önska att man tjänar mer pengar ju duktigare man är – alltså om man bedriver en verksamhet med välmående barn och nöjda föräldrar"

Men är det så i förskolan? Frågar debattörerena, Eller tjänar man tvärtom mer pengar om man skär ner på kvaliteten? Frågställningen är rak och tydligt, och jag vill menar utgör ett problem som vi politiker måste ta tag i också här i Österåker. Det handlar om att ställa krav på kvalitet, och det handlar om vad vi får för våra skattemedel. Vi förtroendevalda ska ta ansvar för att barn, elever ska få god omsorg i förskolan och en bra utbildning, då måste vi kunna ställa krav på den som skall utföra detta - och vi måste få veta om de verkligen levererar. Jag tycker att det är givet och borde vara väldigt enkelt som självklart.

För att få ordning i detta menar de båda förskolelärarna att det krävs politiskt mod. Någon måste våga sätta ner foten och besluta om regler som gynnar den kvalitet man säger sig vilja ha – och inte passivt fortsätta försvara ett grovmaskigt nät av till intet för­pliktande policyuttalanden.

Mitt budskap är - här i Österåker - finns det socialdemokratiska politiker som har det mod som krävs. Vi har drivit dessa krav, utan att få gehör från borgerliga partier, moderaterna vill inte höra talas om att det skall ställas några krav på privata utövare - men är lika snabba och beredda på att minska förutsättningarna för de kommunala förskolorna och skolorna. Så en röst på ett borgerligt alternativ är bortkastad - vill mans e en frändring lägg då en röst på socialdemokraterna.

Läs artiklen här : http://www.aftonbladet.se/debatt/article7310119.ab

Ann-Christin Furustrand (s)
kommunalrådskandidat

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...