Fortsätt till huvudinnehåll

I Österåker har vi socialdemokrater det modet!


I dagens Aftonblad läser jag en av de bästa inlägg i debatten om kvaliteten i förskolan som jag sett, den hade lika gärna kunnat handla om skolan, då problematiken i princip är detsamma.

Två erfarna förskollärare startar eget och visar i ett gemensamt debattinlägg hur enkelt det hade varit för dom att göra sig själva till miljonärer. De visar att det regelsystem som nu gäller, med tillstånd att bedriva förskoleverksamhet är lättare att få, och dessutom gäller för all framtid,än tidsbegränsade tillstånd för spritserveringar. Situationen som de båda förskolelärarna beskriver kunde lika gärna gälla för Österåkers kommun.

De båda förskollärarna verkar inom Stockholms stad och där är det utbildningsförvaltningen som ska sköta till­synen av förskolorna. De ska bedöma om kvaliteten är tillräckligt hög, men utan fastställda normer för vad som är tillräckligt högt, är det naturligtvis en omöjlighet. I artiklen framkommer att trots att de kan ge kritik fortsätter i vissa fall verksamheten utan större förändringar.

Och artiklen fortsätter med förskolelärarnas synpunkter " Visst ska förskolor gå med vinst, det behövs för utvecklingsarbete och investeringar. Men det svenska systemet där ägare kan plocka ut skyhöga vinster är djupt oetiskt – och dessutom ovanligt generöst jämfört med resten av Europa. Vi skulle önska att man tjänar mer pengar ju duktigare man är – alltså om man bedriver en verksamhet med välmående barn och nöjda föräldrar"

Men är det så i förskolan? Frågar debattörerena, Eller tjänar man tvärtom mer pengar om man skär ner på kvaliteten? Frågställningen är rak och tydligt, och jag vill menar utgör ett problem som vi politiker måste ta tag i också här i Österåker. Det handlar om att ställa krav på kvalitet, och det handlar om vad vi får för våra skattemedel. Vi förtroendevalda ska ta ansvar för att barn, elever ska få god omsorg i förskolan och en bra utbildning, då måste vi kunna ställa krav på den som skall utföra detta - och vi måste få veta om de verkligen levererar. Jag tycker att det är givet och borde vara väldigt enkelt som självklart.

För att få ordning i detta menar de båda förskolelärarna att det krävs politiskt mod. Någon måste våga sätta ner foten och besluta om regler som gynnar den kvalitet man säger sig vilja ha – och inte passivt fortsätta försvara ett grovmaskigt nät av till intet för­pliktande policyuttalanden.

Mitt budskap är - här i Österåker - finns det socialdemokratiska politiker som har det mod som krävs. Vi har drivit dessa krav, utan att få gehör från borgerliga partier, moderaterna vill inte höra talas om att det skall ställas några krav på privata utövare - men är lika snabba och beredda på att minska förutsättningarna för de kommunala förskolorna och skolorna. Så en röst på ett borgerligt alternativ är bortkastad - vill mans e en frändring lägg då en röst på socialdemokraterna.

Läs artiklen här : http://www.aftonbladet.se/debatt/article7310119.ab

Ann-Christin Furustrand (s)
kommunalrådskandidat

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…