måndag 6 september 2010

Ankis blogg: Fler lärare eller nya skattesänkningar?

Valdebatten i närradion i Österåker gav klara besked om vad valet handlar om. Debatten går i repris 103,7 MHz, Del 1 - månd 6 sept kl 16.00 samt sönd 12 sept kl 21.00. Del 2 - tisd 7 sept kl 16.00 sam,t månd 13 sept kl 21.00. Del 3 - omsd 8 sept kl 19.00 samt tisd 14 sept kl 21.00.

Det som var och en nu bör fråga sig är:

Vad är mest sannolikt ?

Blir det  fler lärare om man tillför resurser ? Eller om man tar bort resurser från skolan genom nya skattesänkningar ?

Kan barngrupperna i förskolan minskas om man tillför mer resurser ? Eller om man tar bort resurser från förskolan genom nya skattesänkningar ?

Det här var frågorna som ställdes i valdebatten, och så här svarade vi socialdemokrater :
1. Ska vi bygga mer vindkraft på Ljusterö?
Svar: Vi är positiva till utbyggnaden av vindkraftverk i skärgården. Med de krav som finns så behöver vara orolig för att det därför blir för många. Vi är positiva till grön energi och att vi värnar vår miljö,det ger fler jobb
2. Hur skall kommunalskatten förändras?
Våra kvalitetssatsningar som vi anser är viktiga att genomföra kostar dig som har en inkomst på 24 997, vilket är medelinkomst i Österåker 2008 enligt SCB, med 99 kronor mer i månaden.
3. Hur skall kollektivtrafiken förändras ?
Dubbelspår och tio minuters trafik på Roslagsbanan. Vi vill avskaffa zonsystemet och sänka priset på SL-kortet. Vi vill införa lokalbuss till Domarudden.

4. Hur ska servicen i skärgården i glesbygden förändras ?
Vi vill förbättra den offentliga servicen i skärgården, välfärden skall finnas till för alla både boende i skärgården som på fastlandet. Det är viktigt att öborna får stöd och råd så att boenden och arbeten finns i närheten. Vi vill bevara alla skärgårdsskolor. Skapa bättre förutsättningar för företagare bland annat genom att förbättra fraktstödet, förbättrade tvärförebindelser mellan öar i skärgården. Att ha bemannad ambulanshelikopter med läkare.
5. Hur skall skolan förändras?
Huvudinriktningen på socialdemokratisk skolpolitik är tydlig. Fokus skall lägga på lärande, kunskap och dokumenterade resultat. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras. Därför måste alla skolor vara bra skolor. Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per hundra elever, från skolorna i Österåker 7,6.
6. Hur skall genomfartstrafiken förändras?
Allt sedan 50-talet har Röllingbyleden varit med i Vägverkets planer, servitut finns inskrivet i berörda fastigheter. Socialdemokraterna, centern och moderaterna röstade igenom en skrivning i trafikförsörjningplanen 1983 som innebar att Röllingbyleden skulle tidigareläggas för länsvägar och påbörjas under flerårsplanens första femårsperiod. Därefter har ingenting hänt och idag står vi inför risken om en akut trafikinfarkt. Vi är bredda att ta upp diskussionen ånyo
7. Hur många hyresrätter, respektive bostadsrätter skall byggas per år ?
Vi vill fram tills 2014 bygga 500 hyresrätter med inriktning på främst mindre lägenheter. 200 bostadsrätter, 100 radhus och villor. 100 äldrebostäder.
8. Med vilka partier vill ni samverka med för att få majoritet ?
Den 20 september bjuder vi på frukost i folkets hus, välkomna är de partier som tillsammans med oss socialdemokrater är beredda att utifrån medborgarnas bästa utveckla, och demokratisera Österåker

Inga kommentarer: