Fortsätt till huvudinnehåll

JUholts tal engagerat och med glimten i ögat

Idag har jag valt att stanna hemma och se kongressen från TV;n. Håkan Joholts tal kl 10 i förmiddags var just så engagerat som jag nog trodde att han skulle vara. Det jag gillade i hans tal var hans markering att i det socialdemokratiska samhället är vi alla medborgare till skillnad från Reinfeldts och moderaternas där vi alla är kunder på en marknad. Detta kan vi känna igen mycke väl här i Österåker där den s k marknaden och marknadslösningar inte bara hyllas utan näst intill dyrkas oreflekterat. Allt annat är bra bara det inte är kommunalt och gemensamt ägt så resonerar moderaterna i Österåker.
Juholts vilja att bekämpa barnfattigdomen i Sverige kändes också bra, för visst är det något som inte borde höra hemma i ett välfärdsland som Sverige. Hans hyllning till kulturen kändes också bra liksom den tydliga markeringen om vikten av att se till att arbetsmiljö ges ett lyft - innan - tanken på att öka pensionsåldern, inbjudan till de fackliga förbunden var ett bra initiativ. Talet omfattade mycket, var djupt ideologiskt, han höll det på ett peronligt plan, gav av sig själv och vågade vara skämtsamt och jag tror att den folklighet som han visar är något som svenska folket längtat efter länge - nu är han här och kommer så förbli - Håkan Juholt!

Kommentarer

Hoppas att Sverige får en bra oppositionsledare. Lycka Du till i Berga by ty här har vi de riktiga avarterna; eller heter Avatarer?

Cronis ( fd österåkersmoderat)

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…