lördag 26 mars 2011

JUholts tal engagerat och med glimten i ögat

Idag har jag valt att stanna hemma och se kongressen från TV;n. Håkan Joholts tal kl 10 i förmiddags var just så engagerat som jag nog trodde att han skulle vara. Det jag gillade i hans tal var hans markering att i det socialdemokratiska samhället är vi alla medborgare till skillnad från Reinfeldts och moderaternas där vi alla är kunder på en marknad. Detta kan vi känna igen mycke väl här i Österåker där den s k marknaden och marknadslösningar inte bara hyllas utan näst intill dyrkas oreflekterat. Allt annat är bra bara det inte är kommunalt och gemensamt ägt så resonerar moderaterna i Österåker.
Juholts vilja att bekämpa barnfattigdomen i Sverige kändes också bra, för visst är det något som inte borde höra hemma i ett välfärdsland som Sverige. Hans hyllning till kulturen kändes också bra liksom den tydliga markeringen om vikten av att se till att arbetsmiljö ges ett lyft - innan - tanken på att öka pensionsåldern, inbjudan till de fackliga förbunden var ett bra initiativ. Talet omfattade mycket, var djupt ideologiskt, han höll det på ett peronligt plan, gav av sig själv och vågade vara skämtsamt och jag tror att den folklighet som han visar är något som svenska folket längtat efter länge - nu är han här och kommer så förbli - Håkan Juholt!

1 kommentar:

stefan cronberg sa...

Hoppas att Sverige får en bra oppositionsledare. Lycka Du till i Berga by ty här har vi de riktiga avarterna; eller heter Avatarer?

Cronis ( fd österåkersmoderat)

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...