torsdag 31 mars 2011

Event för en halv miljon för Fletcher Sjöman själv att bestämma över

Med en halv miljon på fickan kan Mikaela Fletcher Sjöman (m) arrangera och se till att kommunen deltar i olika event och festligheter. Vilka arrangemang det blir får kommunstyrelsen inte besluta men bli informerad om när året är slut!

Kommunstyrelsen i måndags 28 mars, fattade beslutet om att anslå medel om högst 500 tkr ur budgetposten särskilda insatser för olika former av event under 2011. Ur tjänsteutlåtandet framkommer ” Ett antal event planeras under 2011 och en återrapportering kommer att ske till kommunstyrelsen under slutet av året. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;

- Det här är vansinnigt! Det är självklart att det skall vara kommunstyrelsen som fattar beslut och avgör vilka evenemang som kommunen skall delta i och på vilket sätt, eller vilka evenemang som kommunen själv skall arrangera. Det är kommunstyrelsens uppgift att pröva och fatta dessa beslut. Tyvärr fick vi socialdemokrater inte gehör får våra krav.

- det här innebär att kommunstyrelsens ledamöter nu inte har någon som helst möjlighet att avstyra ett evenemang som kan anses olämpligt. Man har helt enkelt lämnat carte blanche till Michaela Fletcher Sjöman att själv både bestämma och arrangera för upp till en halv miljon skattepengar! Kommunstyrelsen får nu vänta till slutet av året för att få veta hur det gick !

- det är obegripligt att ledamöterna i kommunstyrelsen från folkpartiet, kristdemokraterna, centern så helt har lämnat ifrån sig sina möjligheter och också stoppat oppositionens möjligheter att få pröva och besluta i dessa ärenden. Kommunstyrelsens roll är att vara aktiv, inte att passivt få information i efterhand, då man inte kan påverka.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är väl lite känsligt att kritisera när de egna tummarna är djupt intryckta i de andras r*var bland övriga medlemmar i den samling som är så lierad och sammanvävd som den sittande kommunledningen. Man kan ju råka få känna av samma obehag själv om man börjar opponera sig, och därmed kanske halka ur den "inre kretsen", det vill man ju inte. Makt smakar ju gott ...

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...