Fortsätt till huvudinnehåll

Event för en halv miljon för Fletcher Sjöman själv att bestämma över

Med en halv miljon på fickan kan Mikaela Fletcher Sjöman (m) arrangera och se till att kommunen deltar i olika event och festligheter. Vilka arrangemang det blir får kommunstyrelsen inte besluta men bli informerad om när året är slut!

Kommunstyrelsen i måndags 28 mars, fattade beslutet om att anslå medel om högst 500 tkr ur budgetposten särskilda insatser för olika former av event under 2011. Ur tjänsteutlåtandet framkommer ” Ett antal event planeras under 2011 och en återrapportering kommer att ske till kommunstyrelsen under slutet av året. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;

- Det här är vansinnigt! Det är självklart att det skall vara kommunstyrelsen som fattar beslut och avgör vilka evenemang som kommunen skall delta i och på vilket sätt, eller vilka evenemang som kommunen själv skall arrangera. Det är kommunstyrelsens uppgift att pröva och fatta dessa beslut. Tyvärr fick vi socialdemokrater inte gehör får våra krav.

- det här innebär att kommunstyrelsens ledamöter nu inte har någon som helst möjlighet att avstyra ett evenemang som kan anses olämpligt. Man har helt enkelt lämnat carte blanche till Michaela Fletcher Sjöman att själv både bestämma och arrangera för upp till en halv miljon skattepengar! Kommunstyrelsen får nu vänta till slutet av året för att få veta hur det gick !

- det är obegripligt att ledamöterna i kommunstyrelsen från folkpartiet, kristdemokraterna, centern så helt har lämnat ifrån sig sina möjligheter och också stoppat oppositionens möjligheter att få pröva och besluta i dessa ärenden. Kommunstyrelsens roll är att vara aktiv, inte att passivt få information i efterhand, då man inte kan påverka.

Kommentarer

Anonym sa…
Det är väl lite känsligt att kritisera när de egna tummarna är djupt intryckta i de andras r*var bland övriga medlemmar i den samling som är så lierad och sammanvävd som den sittande kommunledningen. Man kan ju råka få känna av samma obehag själv om man börjar opponera sig, och därmed kanske halka ur den "inre kretsen", det vill man ju inte. Makt smakar ju gott ...

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…