tisdag 5 april 2011

Omväxlande dagar - möten med medborgare och personal och sammanträden

Att vara oppositionråd är omväxlande innebär en mängd olika saker, bland annat att ta emot besök av enskilda medborgare, företrädare för organisationer , träffar också olika personalgrupper som fackliga företrädare, det gör jag för att lyssna, och för att fundera över vad det man fått till sig , hur det kan användas för att göra kommunen bättre för alla oss som bor här. Ser det som en förmån att få denna möjlighet till kontakt.

Det tråkiga med att befinna sig i opposition är att man har så små möjligheter, de är nästintill obefintliga att få gehör för sina förslag, sin politik. Får man igenom något, så syns det tyvärr inte, men det känns gott att veta att man bidragit till ett bättre beslut för medborgarna. Så fungerar den politiska verkligheten. Och jag ägnar en hel del arbete kring hur våra förslag och agerande kan ges offentlighet, för det är viktigt också ur demokratiska synpunkt att också oppositionens arbete speglas inte bara vad majoriteten gör. Oppositionen är ju faktiskt även vi en del av kommunen precis som majoriteten är det.

Att vara i majoritet är givetvis mer stimulerande på det sätt att man då får genomslag för sin politik. Ända är det viktigt att lägga fram förslag, motionera, argumentera för de förslag som borde fått gehör. Det är också en viktig del att befinna sig i opposition att granska och reagera när majoriteten inte sköter sig, eller fattar beslut som vi anser är olyckliga utifrån medborgarnas bästa,  det är det som kallas för att opponera. Det finns ingen regering på någon nivå i samhället som inte behöver en välfungerande opposition - det krävs för att demokratin skall fungera. Så funkar det i alla demokratier världen över, alltså inget specifikt för Österåker. Kan nog säga att denna insikt om demokratins grunder inte alltid finns bland politiker på den borgerliga kanten i Österåkers kommun. Trist kan jag tycka då det ibland kan kännas som att en del borgerligt sinnade politiker verkar föredra enpartistyre vilket jag tycker är förfärligt, eller är det ett uttryck för brist på tolerans för att andra människor kan ha andra åsikter än borgerligheten ( läs moderaterna).

Som oppositionsråd handlar det också om att delta i en del möten och sammanträden. Just nu i dag är jag ombud på förbundsmöte,  Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Det som händer just nu är att Anders Lago avgående kommunalråd i Södertälje argumenterar för en motion om regionalt ansvarstagande i asyl- och flyktingmottagande. Nästa motion där argumenterar Robert Nord(s) över konsekvenserna av att Stockholm som kunskapsregion när antalet utbildningsplatser vid universitet och högskolor är för lågt i förhållande till antal sökande. Viktig fråga det också , undrar just hur det ser ut för Österåkers del då antalet avhoppande elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning är oroväckande hög. Undrar just vad ansvariga borgerliga politiker i Österåker tänker göra åt saken, vi socialdemokrater har lyft den fråga i kommunfullmäktige.

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...