Fortsätt till huvudinnehåll

Omväxlande dagar - möten med medborgare och personal och sammanträden

Att vara oppositionråd är omväxlande innebär en mängd olika saker, bland annat att ta emot besök av enskilda medborgare, företrädare för organisationer , träffar också olika personalgrupper som fackliga företrädare, det gör jag för att lyssna, och för att fundera över vad det man fått till sig , hur det kan användas för att göra kommunen bättre för alla oss som bor här. Ser det som en förmån att få denna möjlighet till kontakt.

Det tråkiga med att befinna sig i opposition är att man har så små möjligheter, de är nästintill obefintliga att få gehör för sina förslag, sin politik. Får man igenom något, så syns det tyvärr inte, men det känns gott att veta att man bidragit till ett bättre beslut för medborgarna. Så fungerar den politiska verkligheten. Och jag ägnar en hel del arbete kring hur våra förslag och agerande kan ges offentlighet, för det är viktigt också ur demokratiska synpunkt att också oppositionens arbete speglas inte bara vad majoriteten gör. Oppositionen är ju faktiskt även vi en del av kommunen precis som majoriteten är det.

Att vara i majoritet är givetvis mer stimulerande på det sätt att man då får genomslag för sin politik. Ända är det viktigt att lägga fram förslag, motionera, argumentera för de förslag som borde fått gehör. Det är också en viktig del att befinna sig i opposition att granska och reagera när majoriteten inte sköter sig, eller fattar beslut som vi anser är olyckliga utifrån medborgarnas bästa,  det är det som kallas för att opponera. Det finns ingen regering på någon nivå i samhället som inte behöver en välfungerande opposition - det krävs för att demokratin skall fungera. Så funkar det i alla demokratier världen över, alltså inget specifikt för Österåker. Kan nog säga att denna insikt om demokratins grunder inte alltid finns bland politiker på den borgerliga kanten i Österåkers kommun. Trist kan jag tycka då det ibland kan kännas som att en del borgerligt sinnade politiker verkar föredra enpartistyre vilket jag tycker är förfärligt, eller är det ett uttryck för brist på tolerans för att andra människor kan ha andra åsikter än borgerligheten ( läs moderaterna).

Som oppositionsråd handlar det också om att delta i en del möten och sammanträden. Just nu i dag är jag ombud på förbundsmöte,  Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Det som händer just nu är att Anders Lago avgående kommunalråd i Södertälje argumenterar för en motion om regionalt ansvarstagande i asyl- och flyktingmottagande. Nästa motion där argumenterar Robert Nord(s) över konsekvenserna av att Stockholm som kunskapsregion när antalet utbildningsplatser vid universitet och högskolor är för lågt i förhållande till antal sökande. Viktig fråga det också , undrar just hur det ser ut för Österåkers del då antalet avhoppande elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning är oroväckande hög. Undrar just vad ansvariga borgerliga politiker i Österåker tänker göra åt saken, vi socialdemokrater har lyft den fråga i kommunfullmäktige.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…