Fortsätt till huvudinnehåll

Svårt att få plats med allt i en känslig miljö som Säbyviken

I går var Rosita Olsson Palmberg och jag på studiebesök i Säbyviken. Denna vik är nu föremål för planprogram som sedermera skall rendera i ett eller flera detaljplaner. Ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 mars, och kan man säga drogs tillbaka, då det skall beredas vidare, som det heter,  av den borgerliga alliansen och vi vet därför inte vilken kommunstyrelse ärendet kommer att dyka upp.
Frågan har märkligt nog inte ännu kommit upp i samhällsbyggnadsnämnden, men gör det denna vecka.

Säbyviken är ett område som inte kommer att bli enkelt att hantera. Här finns starka intressen som vill fortsätta att exploatera området och mot det står intresset att bevara kultur och miljövärden.

Ett planprogram är utarbetat av kommunen. Av den framgår att det finns olika intressen, som vill bygga ut marinan, anlägga camping på ett eller flera ställen, därtill kommer att Säbyviken ligger i en känslig miljö, vattnet är lekplats för bland annat rovfisk, viktigt utlopp av en liten å ( ubbeån, tror jag den heter). Området ligger i den sk gröna kilen, ett natura 2000 område, där samarbete finns mellan nordostkommunerna om att bevara området. Området är också rikt på fornlämningar. I närheten susar den starkt trafikerade Vaxholmsvägen (274).

Det innebär att programmet innehåller en mängd uppräknade och omfattande undersökningar som nu måste genomföras för att kunna gå vidare i processen. Och det går inte att nog understryka vikten av att detta verkligen görs.

Det var mycket intressant att se allt på plats i Säby viken. Vi noterade den båtbyggnad som fick bygglov för en tillbyggnad som i praktiken blev något mycket mer, en utbyggnad större än grundfastigheten. Minst sagt provocerande och det är inte konstigt att Länsstyrelsen reagerat.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…