tisdag 22 mars 2011

Svårt att få plats med allt i en känslig miljö som Säbyviken

I går var Rosita Olsson Palmberg och jag på studiebesök i Säbyviken. Denna vik är nu föremål för planprogram som sedermera skall rendera i ett eller flera detaljplaner. Ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 mars, och kan man säga drogs tillbaka, då det skall beredas vidare, som det heter,  av den borgerliga alliansen och vi vet därför inte vilken kommunstyrelse ärendet kommer att dyka upp.
Frågan har märkligt nog inte ännu kommit upp i samhällsbyggnadsnämnden, men gör det denna vecka.

Säbyviken är ett område som inte kommer att bli enkelt att hantera. Här finns starka intressen som vill fortsätta att exploatera området och mot det står intresset att bevara kultur och miljövärden.

Ett planprogram är utarbetat av kommunen. Av den framgår att det finns olika intressen, som vill bygga ut marinan, anlägga camping på ett eller flera ställen, därtill kommer att Säbyviken ligger i en känslig miljö, vattnet är lekplats för bland annat rovfisk, viktigt utlopp av en liten å ( ubbeån, tror jag den heter). Området ligger i den sk gröna kilen, ett natura 2000 område, där samarbete finns mellan nordostkommunerna om att bevara området. Området är också rikt på fornlämningar. I närheten susar den starkt trafikerade Vaxholmsvägen (274).

Det innebär att programmet innehåller en mängd uppräknade och omfattande undersökningar som nu måste genomföras för att kunna gå vidare i processen. Och det går inte att nog understryka vikten av att detta verkligen görs.

Det var mycket intressant att se allt på plats i Säby viken. Vi noterade den båtbyggnad som fick bygglov för en tillbyggnad som i praktiken blev något mycket mer, en utbyggnad större än grundfastigheten. Minst sagt provocerande och det är inte konstigt att Länsstyrelsen reagerat.

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...