Fortsätt till huvudinnehåll

Idag test av brandsignal, förra veckan var det på riktigt

Brandbilarna som snabbt var på plats när det brann på riktigt
Idag tisdag 19 april övar någon att sätta igång brandsignalen här i Alceahuset. Vi har fått lyssna till denna ihärdigt höga signal flera gånger under hela förmiddagen, så nog fungerar den. Och det är bra eftersom den tjöt på riktigt för drygt en vecka sedan, måndagen den 11 april.

Själv trodde jag vid det tillfället att det var den signal som går igång om man råkar vara kvar i huset senare på dagen än brukligt, vilket har hänt tidigare, - enklast kan man väl beskriva det som ett slags inbrottslarm kan man väl säga. Men det visade sig inte vara fallet då utan det var ett riktigt brandlarm.

Det tog en stund, för jag trodde inte det var på allvar, jag paratade i telefonen, och sedan så skulle jag  plocka ihop alla grejer som jag behövde ha med mig ut eftersom det var kommunfullmäktige senare på kvällen. Så gick jag ner i trapporna, möttes av en stängd dörr på nedre botten och lukten av brandsrök. Då inser jag verkligen att det var på riktigt. Känner med handen på dörren, den är inte varm och hör röster från andra sidan dörren, knackar på och mötes av flera brandmän som redan släckt branden i en papperskorg på en toalett precis i närheten av informationsdisken vid ingången till Alceahuset. Det var skönt att komma ut och andas frisk luft, och det kändes bra att branden inte var värre än så, även om det i sig är allvarligt nog.  Nästa gång brandsignalen tjuter kommer jag att ta det på betydligt större allvar - helst hoppas jag att det aldrig inträffar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…