onsdag 13 april 2011

Köpet av konsten upphävt

12 april beslut i kommunfullmäktige om att upphäva beslut om köp av konstsamlingen

I debatten i kommunfullmäktige yrkade vi socialdemokrater bifall tillförslaget om att återta beslutet om konstköpet. I debatten anförde vi att det borde betyda att också beslutet om ersättningsnivån för hyra för turistbyrån och museilokalerna omprövas då det beslutet byggde på detta konstköp. Om förutsättningarna nu ändras bör även dett beslut omprövas och anpassas efter den verksamhet som kommer att bedrivas. Någon som vi som socialdemokrater tyckte var rätt rimligt. Tyvärr så fick vi inte gehör för det.

Eftersom vi i opposition (s) inte har kunskap om de förehavanden som skett inom den borgerliga majoriteten i detta ärende mellan olika parter förutsätter vi att upphävandet av beslutet sköts på ett sådant sätt att inte Österåkers kommundrabbas ekonomiskt, eller i något annat avseende. En uppfattning som vi har skriftligt tillfört protokollet.

4 mars. Kritiken så omfattande att alliansens meddelar att de backar
Alliansens största satsning i budgeten för 2011
Den borgerliga alliansen lägger ett förslag till budget för 2011i kommunfullmäktige den 8 november där det mest uppseendeväckande prioriterade förslaget var att anslå 10 miljoner kronor för inköp av en del av Östra Salts konstsamling. Under budgetdebatten höll Ingela Gardner Sundström dåvarande kommunalråd (m) ett ganska långt anförande om denna satsning som den borgerliga alliansen ( m,c,kd,fp,öp) tillsamman ville göra .
Socialdemokraterna la en helt annat budget, där inget förslag om konstköp fanns med utan hade helt andra prioriteringar som förskola, skola och omsorgen om äldre - och oförändrad skatt.

Protesterna mot konstköpet började höras..............och beslutet överklagas till Förvaltningsrätten av Stefan Cronberg (2010-11-17) samt av Björn Molin ( 2010-11-23). Båda tidigare kommunalråd i Österåker för moderaterna.
24 januari

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...