Fortsätt till huvudinnehåll

Köpet av konsten upphävt

12 april beslut i kommunfullmäktige om att upphäva beslut om köp av konstsamlingen

I debatten i kommunfullmäktige yrkade vi socialdemokrater bifall tillförslaget om att återta beslutet om konstköpet. I debatten anförde vi att det borde betyda att också beslutet om ersättningsnivån för hyra för turistbyrån och museilokalerna omprövas då det beslutet byggde på detta konstköp. Om förutsättningarna nu ändras bör även dett beslut omprövas och anpassas efter den verksamhet som kommer att bedrivas. Någon som vi som socialdemokrater tyckte var rätt rimligt. Tyvärr så fick vi inte gehör för det.

Eftersom vi i opposition (s) inte har kunskap om de förehavanden som skett inom den borgerliga majoriteten i detta ärende mellan olika parter förutsätter vi att upphävandet av beslutet sköts på ett sådant sätt att inte Österåkers kommundrabbas ekonomiskt, eller i något annat avseende. En uppfattning som vi har skriftligt tillfört protokollet.

4 mars. Kritiken så omfattande att alliansens meddelar att de backar
Alliansens största satsning i budgeten för 2011
Den borgerliga alliansen lägger ett förslag till budget för 2011i kommunfullmäktige den 8 november där det mest uppseendeväckande prioriterade förslaget var att anslå 10 miljoner kronor för inköp av en del av Östra Salts konstsamling. Under budgetdebatten höll Ingela Gardner Sundström dåvarande kommunalråd (m) ett ganska långt anförande om denna satsning som den borgerliga alliansen ( m,c,kd,fp,öp) tillsamman ville göra .
Socialdemokraterna la en helt annat budget, där inget förslag om konstköp fanns med utan hade helt andra prioriteringar som förskola, skola och omsorgen om äldre - och oförändrad skatt.

Protesterna mot konstköpet började höras..............och beslutet överklagas till Förvaltningsrätten av Stefan Cronberg (2010-11-17) samt av Björn Molin ( 2010-11-23). Båda tidigare kommunalråd i Österåker för moderaterna.
24 januari

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…