söndag 1 maj 2011

1 maj i Åkersberga


Här kan du läsa talet jag höll som huvudtalare 1 Maj i Åkersberga 2011

Mötesdeltagare !

Temat för årets första maj-firande är Jämlikhet och Utveckling. Två enkla men kraftfulla ord som på sätt och vis sammanfattar allt vad social demokrati handlar om.

Vi socialdemokrater har alltid varit bergfasta i övertygelsen att jämlikhet och utveckling är två oskiljbara mål, två sidor av samma mynt om man så vill.

Ekonomin växer när människor växer. Genom en politik för jobb och företagande får vi resurserna att växa. Ser vi sedan till att använda de ökade välståndet till att utjämna livschanser, ta tillvara på allas begåvning och utvecklingskraft, så får vi ekonomin att växa i hela vårt land ännu snabbare. Så ser vår idé ut om social demokrati.

Ingen skall någonsin mer betvivla vår vilja och förmåga att sätta sysselsättningen och konkurrenskraften främst. Arbetslinjen ska försvaras. Arbete skall alltid löna sig. På dessa punkter viker vi inte en tum.

För att vårt lilla exportberoende land skall klaras sig i den allt hårdare internationella konkurrensen måste vi ge alla möjlighet till utbildning och förkovran.

För ung som gammal, genom hela livet, måste det parallellt med arbetslinjen också löpa en utbildningslinje. På så sätt ta rvi tillvara på precis all den talang och begåvning som finns i vårt land.

Det som andra länder gör billigare, måste vi göra bättre och med högre kunskapsinnehåll. Bara så kan vi fortsätta vara ett modernt välfärdsland.

Mötesdeltagare

Vi möts idag, här i Åkersberga, denna vackra vårdag, 1 maj. Det gör vi för att manifestera vad vi socialdemokrater vill. Vi är också här för att protestera mot sådant som sker i vårt samhälle som vi tycker är fel.

Vår uppgift är och har alltid varit att vara ett samhällskritiskt parti, alltid i opposition mot ofrihet och ojämlikhet.

Vi är också ett ansvarsfullt parti. Vi ger alltid ifrån oss förslag på bättre lösningar när vi tycker att något inte håller måttet. Vi tar också initiativ och väcker frågor. Vi är kort och gott ett fullvärdigt alternativ till de makthavare som idag styr i Österåker.

Vi socialdemokrater är inte rädda för att samarbeta. Det gör vi idag med andra partier när vi tycker lika i någon fråga. Att samarbeta är inte svårt – men det förutsätter att det finns en motpart som innehar kunskapen om att samarbete bygger på ömsesidig respekt och att båda parter ger och att tar. Inte på att endera parten ska bestämma och den andra lojt följa efter.

De partier som vet vad samarbete är och som respekterar oss, är alltid välkomna att ta upp en diskussion med oss socialdemokrater. Vi lovar att lyssna!
------------

Sedan vill jag peka på vilket enormt värde det är som alla de socialdemokratiska förtroendevalda tillför i styrelser, i nämnder här i Österåker. Vilken enorm kraft och vilja det finns!

Ni gör alla ett fantastiskt arbete på er fritid, som sällan uppmärksammas offentligt. Ni är alla värda en applåd för det!
---

Mötesdeltagare!

Vår politik utformar vi tillsammans och vi gör det också i nära dialog med dem som inte är medlemmar i vårt parti. Det görs på caféer, på nätet och i studiecirklar. Det görs när människor möter en socialdemokrat på jobbet, på gårdsmötet eller när vi knackar på någons dörr för att lyssna in vad han eller hon som bor just där vill och tycker.

Vi är vanliga medborgare som bor här i Österåkers kommun som vill vara delaktiga i att utveckla Österåker för framtiden. Som socialdemokrater delar vi samma grundläggande värderingar. Vårt parti är vad vi heter. Vi är sociala demokrater, socialdemokrater var enda en av oss!

Jag är övertygad om att vi tillsammans har förmåga att företräda människor här i Österåker. Människor som vill se en annan utveckling och som nyfiket nu har fått upp ögonen för oss som politiskt kraft.

Jag vet att dom finns. Jag möter dom när jag tillexempel går och handlar, människor som jag aldrig tidigare mött knackar mig på axeln och frågar nyfiket hur går det?  De hoppas att andra partier lyssnar på oss, och att det finns andra partiet som vågar ge oss stöd, för att vi socialdemokrater kommer med bra förslag, Dom som sett hur hårt vi jobbar säger att de hoppas att vi orkar fortsätta så här. Och dessa människor har blivit allt fler sedan som vi började denna mandatperioden.  En del av dem har till och med önskat det vore möjligt med ett nyval. Och detta mötesdeltagare redan efter mindre än ett halvår av mandatperioden!

Mötesdeltagare!

Det finns en förväntan på oss socialdemokrater att vi ska reagera, och en stor tacksamhet för att vi idag inte bara har reagerat utanför att vi också har agerat!

Och det har vi gjort mot alla det sk affärerna som den moderatledda alliansen levererat  under kort tid här i Österåker.

Vi har reagerat mot …………

De orimligt höga arvodena – och lämnat ett eget mer rimligt förslag

Vi har reagerat mot……….

att lägga 10 miljoner kronor på inköp av konst – vi har haft andra prioriteringar i vårt budgetalternativ.

Vi har reagerat mot ………..

Den extravaganta avtackningsfesten för Ingela Gardner Sundström en fest som kostat skattebetalarna här i Österåker närmare 300 tusen kronor, där inga beslutsunderlag står att finna, bara ett antal feta fakturor  - samtliga med referens Michaela Fletcher Sjöman numera kommunalråd.

Vi har reagerat mot ………….
Att Ingela Garder Sundström på egen hand beställt en oljemålning av sig själv och sedan signerat fakturan. Något som nu lär vara polisanmält av en privatperson.

Vi har reagerat mot ………..
Mot att kommunens egen informationstidning nu mer än någnsin riskerar att bli en moderat megafon då ansvarig utgivare bytts ut till Michaela Fletcher Sjöman

Mötesdeltagare!

Vad är alla dessa s k affärer uttryck för ? Jag vill hävda att det är uttryck för maktarrogans som kommer ifrån makthavare som suttit vid makten alldeles för länge. Makthavare som tappat fingertoppskänslan och tror att de kan bete sig hur som helst .

Att medborgarna här i Österåker nu fått upp ögongen för vad som sker, och som reagerar och agerar genom demonstrationer utanför varje fullmäktige är en sund företeelse. Det visar att det finns människor i den här kommunen som bryr sig.

Visserligen ropar en del med krav på att enskilda moderata politiker skall avgå. Det kan man ha förståelse för. Men faktum kvarstår att den borgerliga alliansen består av 18 moderater, 7 folkpartister, 2centerpartister, 2 kristdemokrater och 2 österåkerspartister – alla dessa politiker som inte sagt något, och inte säger ifrån, är precis lika medskyldiga.

Det räcker inte med att byta ut enstaka personer. Utan det krävs ett helt nytt och mer regeringsdugligt, och sunt alternativ som tar över regeringsmakten här i Österåker. Det behöver sopas rent i kommunalthuset. All den politiska kultur som lett till det s k affärerna behöver rensas ut.

Jag törs lova att vi socialdemokrater kommer att arbeta hårt för att inte bara återvinna utan även öka förtroendet för oss som politisk kraft här i Österåker, och vi vill gärna anta utmaningen att vara med och leda Österåker in framtiden!

Mötesdeltagare !

Det går bra - rent ekonomiskt - för Österåkers kommun,  2010 var ett år som lämnar efter sig ett resultat på plus 122 miljoner kronor. Överskottet beror till största del på att skatteintäkterna har ökat med 34,6 miljoner, statsbidrag ökat med 71,4 miljoner kronor, varav 38,2 miljoner kronor är tillfälligt statligt konjunkturstöd. 

Trots det fortsätter den borgerliga allianens i Österåker att bete sig gentemot de verksamheter som bedrivs, som om det vore brist i kassan. Trots konjukturstöd från staten så fortsätter man att minska antalet anställda. Att inte använda dessa statliga medel är obegripligt! Kommunen hade mycket väl kunnat behålla de 66 – 70 årsarbetare som fått gå under förra året. Nu aviseras dessutom, nya neddragningar, om att mellan 15 – 25 tjänster inom förskolan skall bort!

Mötesdeltagare det här duger inte!

Den politiska diskussionen borde handla om vad vi skall använda det ekonomiska utrymmet till. Att det går ekonomiskt bra för Österåker borde ses i ljuset av vilka möjligheter för utveckling av vår kommun, som detta borde föra med sig.

Det saknas inte uppgifter för politiken! Och det saknas inte resurser!  Det som saknas är politiker och en politik som har förmågan att omsätta den goda ekonomiska situationen så att det kommer till nytta för medborgarna här i Österåker!

Vi socialdemokrater skulle kunna sätta oss med armarna i kors och vänta och se om det händer något! Men så funkar inte vi. Politik är inte att sitta på läktaren! Det är att sätta medborgarens bästa främst. Det är att driva de frågor, den politik vi tror på. Men det räcker inte! Vi socialdemokrater vill också se resultat. 

Ska Österåker bli både den bästa skärgårdskommunen att bo i, och länets bästa skolkommun så får det inte bara bli en massa prat – då krävs det både resurser och rejäla satsningar – och det är vi socialdemokrater beredda att tillföra!

Mötesdeltagare !

Så här skulle man kunna göra. Låt mig ge bara några exempel:

Se till att resurser tydligare kopplas till satsningar som lyfter Österåker.

Låt dem ni kallar övertaliga vara kvar. Höj personaltätheten och kvalitén

Var nytänkande – inför förskola på obekväm arbetstid, sk nattis.

Förse våra skolor med bra och modernt undervisningsmaterial och datorer

Inrätta personalpooler inom både förskola/skola och vården.

Skapa heltidstjänster. På tillexempel Solskiftet 2010 utfördes 57 procent av den arbetade tiden av timanställda. Det visar att det går att ändra på och det skulle betyda mycket. För vi måste se till att erbjuda de gamla och sjuka inte bara personal som hinner ge dem mat och en dusch ibland, utan som också har tid för social tillvaro, och att de äldre kan få komma ut en stund.

Satsa på personalen. Österåkers kommun skall vara en bra arbetsgivare. Att som alliansen gjorde ta bort personalens klämdagar var enligt vår uppfattning ett stort misstag. Så får man inte personalen med sig – utan emot sig. Och skall Österåkers kommun utvecklas krävs det en helt annan personalpolitik än detta!

Mötesdeltagare !

Det tycks inte finnas någon gräns för hur långt man kan ta den naiva tron på marknadens förmåga att lösa allt. Det har regeringen Reinfeldt visat och den moderatstyrda alliansen här i Österåker är inget undantag tvärtom. Det finns inga kloka, rationella skäl bakom denna privatiseringshysteri. Det handlar om ideologi, en fix idé, om att det är fult att äga gemensamt

Ta Söra simhall som exempel. Vi socialdemokrater tycker att det är givet att
först arbeta fram ett framtidsprogram med kvalitetsaspekter för vad kommunen vill med sin simhall. Därefter kan man diskuterar vem/vilka som skall driva simhallen, i det sammanhanget borde det vara självklart att kommunen får pröva sin egen regi.

Den moderatstyrda alliansen gör tvärtom. De koncentrerar sig på vem&vilka som skall driva simhallen. Och sedan i andra hand får vi ses vad det blir för innehåll. Då har man totalt glömt medborgarperspektivet, det som vi kommunpolitiker är tillsatta för att värna.

Mötesdeltagare !

Avslutningsvis vill jag säga . Vi socialdemokrater har gemensamt sedan drygt hundra dagar tillbaka lagt i en högre växel. Vi har gjort en omstart. Till den som tror och hoppas att det är ren tillfälligt, har vi ett besked.

Vi socialdemokrater kommer fortsätta att driva på utvecklingen i Österåker Vi gör det genom att lägga egna förslag, genom att kräva att de gemensamma resurserna används för medborgarnas bästa.

Vi kommer att fortsätta jaga alliansen och protestera högljutt när den inte sköter sig. 

Vi har på hundra dagar skapat ett bra utgångsläge.

Tack för att ni lyssnat.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra tal

Anonym sa...

Bra och dessutom häftig ny layout på hemsidan!

Cronis