Fortsätt till huvudinnehåll

Hur Österåker kan bli bättre för ungdomar

Tisdagen den 10 maj hölls en workshop - Ung vilja, ett forum för ungas röster- i Österåkers kommunen där drygt 30 ungdomar träffade politiker som sitter i en arbetsgrupp kallad LUPP . Syftet med dagen var att tillsammans genom olika arbetsgrupper under en dag arbeta fram konkreta förslag som gör att Österåker blir en bättre kommun för ungdomar.

Jag hade förmånen att vara med. Det var en givande dag, mycket bra förslag lades fram från undomarnas sida som enligt min mening borde kunna tillmötesgås av oss politiker utan några större svårigheter. Som några exempel så framkom en del kritik från ungdomarna på Centrum på utbudet av affärer men också att ungdomar kände sig inte välkomna, vakterna är hårda och kör ut dom,  att de blir annorlunda och sämre behandlade bara för att de är unga, vilket naturligtvis inte är bra,den arbetsgrupp jag själv tillhörde skall nu försöka se till att ordna en träff med VD för nya centrum där undomarna ges möjlighet att direkt framföra sina förslag och synpunkter, detsamma gäller kritik och åsikter vad gäller kollektivtrafiken, där vi skall försöka få tillstånd ett möte med ledningen för SL.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…