måndag 16 maj 2011

Hur Österåker kan bli bättre för ungdomar

Tisdagen den 10 maj hölls en workshop - Ung vilja, ett forum för ungas röster- i Österåkers kommunen där drygt 30 ungdomar träffade politiker som sitter i en arbetsgrupp kallad LUPP . Syftet med dagen var att tillsammans genom olika arbetsgrupper under en dag arbeta fram konkreta förslag som gör att Österåker blir en bättre kommun för ungdomar.

Jag hade förmånen att vara med. Det var en givande dag, mycket bra förslag lades fram från undomarnas sida som enligt min mening borde kunna tillmötesgås av oss politiker utan några större svårigheter. Som några exempel så framkom en del kritik från ungdomarna på Centrum på utbudet av affärer men också att ungdomar kände sig inte välkomna, vakterna är hårda och kör ut dom,  att de blir annorlunda och sämre behandlade bara för att de är unga, vilket naturligtvis inte är bra,den arbetsgrupp jag själv tillhörde skall nu försöka se till att ordna en träff med VD för nya centrum där undomarna ges möjlighet att direkt framföra sina förslag och synpunkter, detsamma gäller kritik och åsikter vad gäller kollektivtrafiken, där vi skall försöka få tillstånd ett möte med ledningen för SL.

Inga kommentarer: