måndag 16 maj 2011

I Södertälje ser man möjligheterna där andra ser problem

Studiebesök i Södertälje kommun den 12 maj. Det var på initiativ av några av de socialdemokratiska oppositionsråden i Nordost som planerade och genomförde studiebesöket. Mycket lyckat, och framförallt upplyftande att se hur andra kommuner tänker och planerar. 
Det var Jaana Tilles Vallentuna och Elisabeth Björk från Norrtälje och så jag från Österåker. Vi träffade vår partivän, kommunalrådet Anders Lagos och hans personal. Redan i kommunalhuset fastnade vår ögon på att alla rumsskyltar även var markerade med blindskrift så borde et ju givetvis vara överallt i alla kommunalhus, här fick vi en tankeställare några av oss redan från början.

Södertälje har fått ta emot en mycket stor andel  flyktingar och kommunen har på ett spännande sätt antagit den utmaningen. Bland annat så har man bildat ett antal bolag ihop med andra intressenter för att lös uppgiften att få de nya kommunmedborgarna ut i arbetslivet. Arbetslösheten ligger på 11.3 %, dvs cirka 5.500 personer. I ett unikt samarbete med Manpower tog Anders Lagos initiativ och startades ett gemensamt bolag - Telge Jobb. Företaget har nu 20 anställda och har lyckats väl, mellan 250 - 300 personer har tack vare bolaget kommit ut i jobb på 1,5 år.


Cecilia Ståhl VD Manpower Telge Jobbstart
 Vi åkte och träffade VD för bolaget Cecilia Ståhl och kunde lyssna på en entusiastisk VD som verkligen visade på personalens fokus på att finna den bästa lösningen för varje enskild individ. Fokus på jobb tidigt, även i kombination med SFI som ett bra sätt att snabbt också lära sig det svenska språket. Här är man uppenbarligen mycket duktig på att matcha rätt individ till rätt arbete och rätt arbetsgivare.


På plats på Telge JobbstartYtterligare projekt som Anders Lago (s) i Södertälje genomfört, är något som kallas för Telge tillväxt och är ett projekt för arbetslösa ungdomar. Det generella målet är att halvera ungdomsarbetslösheten på tre år. Det handlar om en innovativ samverkan mella kommunen, Arbetsförmedlingen och Näringslivet.

Södertälje kommun anställer ungdomarna under ett år med avtalsenlig lön. Därefter matchas ungdomarna för att få yrkeslivserfarenhet i det lokala näringslivet i Södertälje. Arbetsgivarna får betala ett rimligt timpris till kommunen ( ingen dumpning av pris) På så sätt får dessa ungdomar bättre möjlighet att komma ut i yrkeslivet och till egen försörjning. Projektet finansieras genom EU-bidrag, fonder, samt intäkter från näringslivet samt minskade kostnader för kommunen genom minskat försörjningsstöd, mindre skadegörelse etc. Här finns också ett innovativt inslag tillsammans med Scania, Mekonomen, PEAB, Swedbank, Folksam där man gemensamt tittar på nya arbeten som ungdomar skulle kunna arbete med som idag inte finns.

Åkte från Södertälje med en härlig känsla av entusiasm. Södertälje kommun och Anders Lago (s) ser verkligen möjligheter där andra kommuner ser svårigheter. I deras fina kommunalhus som vi gick runt i kunde vi konstatera att det fanns en självklar givmildhet mellan socialdemokraterna och alla andra partier om resurser att bedriva bra politiskt arbete tex så har moderaterna en heltidsengagerat oppositionsråd med politisk sekr, rots att (s) har 25 procent av mandaten - det är skillnad må jag då säga. Österåker har mycket att lära av Södertälje i ínom sannolikt alla områden. Skönt att få uppleva en kommun där man tänker annorlunda än här hemma i Österåker.

Inga kommentarer: