Fortsätt till huvudinnehåll

Margareta Nuder för alltid i ljust minne

Idag har jag varit på begravning i Österåkers vackra kyrka.Tillsammans med Margareta Olin, Sune Pettersson och Lars Starkerud har vi hjälpts åt att hålla fanorna vid kistan.

Vi var många inklusive familjen som tog farväl av Margareta Nuder. Margareta förknippar jag kanske främst med hennes stora intresse och omsorg om barnen i samhället. Margareta var med och skrev fram förskolans första läroplan. Hon var för sådär 20 år sedan chef för barnomsorgen här i Österåker och därefter i Stockholms stad. Hade själv förmånen att på nittiotalet sitta tillsammans i förskolenämnden med partivännen Margareta. Alltid så påläst alltid med en så intensiv omtanke om hur besluten påverkade barnen i samhället. Margareta hade också en fin egenskap i att vara genuint intresserad av människor, hon frågade alltid när man träffades hur det var, och hon gjorde det för att hon ville veta, hon brydde sig om.

Det blev en fin solig dag, denna dag då vi alla tog farväl av Margareta. En fin begravning, mycket bra musik, ett barnbarn läste en egen skriven dikt till minne av sin farmor, och ett annat barnbarn sjöng och spelade gitarr till en underbart vacker sång , som jag tror också den var gjord på egen hand.

En sån här dag blir det alltid en stund av reflektion över livet, ett liv som har sin början och sitt slut, och som egentligen är ganska kort och om vad som är viktigt i livet. På det sättet är det bra med begravningar för man ger sig tid att reflektera och det är nyttigt. En sak vet jag, människor som Margareta Nuder minns man med ett leende på läpparna, man blir glad inombords vid själva tanken på henne -blir man ihågkommen så, har man levt ett bra och sant liv, och det tror jag Margareta Nuder gjort.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…