Fortsätt till huvudinnehåll

På nyheterna idag - nuvarande kommunalråd och fd polisanmälda

Från en av alla de demonstrationer som ägt rum i Österåker
Missade nyheten i morse, men fick klart för mig senare på förmiddagen att ABC nyheterna berättat att en polisanmälan är gjord gentemot ansvarigt kommunalråd förra mandatperioden och mot nuvarande för förskingring och trolöshet mot huvudman.

Det är naturligtvis tråkigt att detta skall behöva ske, men är inte så förvånad för de s. k affärer som skett och som uppmärksammants stort från januari och framåt, har verkligen varit flagranta och medborgarna i Österåkers kommun är verkligen


förbannade och besvikna, så en polisanmälan låg i luften. Att de som har fått makten i förtroende tar sitt ansvar är en ståndpunkt som man möter ofta.

Om jag blickar framåt, och det måste man göra, så hoppas jag oavsett vad JO-anmälningar, anmälningar till Förvaltningsrätten och så nu polisanmälan, att allt detta till slut leder till en helt annan kultur upprättas där beslut fattas där de skall, där öppenhet och transparens råder.

Bifogar länk till SVT play där inslaget kan ses
http://svtplay.se/v/2413499/abc/4_5_08_10?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2413507/sb,p103287,1,f,-1

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…