Fortsätt till huvudinnehåll

Rundresa i de gröna kilarna i nordost

Inom samverkan Nordost och tillsammans med Naturskyddsföreningen deltog jag i en bussresa den 13 maj som tog tjänstemän och ledande politiker runt de fina och värdefulla gröna kilarna som finns i Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje. Bussresan började med samling vid Östra Ryds kyrka. Därefter gick färden genom Bogesundskilen till Montobello i Vaxholm där vi stannade och tog en naturfika.


Rönninge by i Täby
Vidare åkte vi in i Täby kommun och till Rönningeby där vi fick mycket proffsig information från bla kommunalrådet för byggnadsnämnden i Täby.

Täby kommun äger 50 procent av all mark, och det är klart med en sådan framsynthet så har Täby helt andra möjligheter än vad tex Österåker har där politiken haft motsatt inriktning. Intressant att moderatpolitik kan se så annorlunda ut beroende på vilken kommun den härskar i.
En liten fjällkokalv

Arrendatorn berättar i Rönningeby


I Vallentuna stannade vi i Angarnssjöängen där lunch intogs i form av enkel sallad. Bussen gick sedan vidare i Norrtälje och genom Riala med vargrevir, vi fick mycket bra genomngång av hur rovdjurssitauationen är i våra trakter. Det finns inom reviret ungefär 5 vargar idag. Lo-djurs populationen har ökat markant och på vissa håll i Stockholms län finns så många som ett lo-djur per hundra meter.


Vy från Angarnsängen. Genom denna fina kikare kunde man se häckande fåglar på nära håll


Vackert gammalt uthus i Angarnsängen

Tingshuset i Wira bruk
Nästa stopp blev i vackra Wira bruk  och sedan hemfärd. På det hela taget är det bra att träffas så här tänstemän och ledande kommunpolitiker för vi har en hel del viktiga uppgifter som kan och bör hanteras gemensamt inte minst att vi alla är rädda om de gröna kilar, och den miljön vi delar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…