måndag 16 maj 2011

Rundresa i de gröna kilarna i nordost

Inom samverkan Nordost och tillsammans med Naturskyddsföreningen deltog jag i en bussresa den 13 maj som tog tjänstemän och ledande politiker runt de fina och värdefulla gröna kilarna som finns i Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje. Bussresan började med samling vid Östra Ryds kyrka. Därefter gick färden genom Bogesundskilen till Montobello i Vaxholm där vi stannade och tog en naturfika.


Rönninge by i Täby
Vidare åkte vi in i Täby kommun och till Rönningeby där vi fick mycket proffsig information från bla kommunalrådet för byggnadsnämnden i Täby.

Täby kommun äger 50 procent av all mark, och det är klart med en sådan framsynthet så har Täby helt andra möjligheter än vad tex Österåker har där politiken haft motsatt inriktning. Intressant att moderatpolitik kan se så annorlunda ut beroende på vilken kommun den härskar i.
En liten fjällkokalv

Arrendatorn berättar i Rönningeby


I Vallentuna stannade vi i Angarnssjöängen där lunch intogs i form av enkel sallad. Bussen gick sedan vidare i Norrtälje och genom Riala med vargrevir, vi fick mycket bra genomngång av hur rovdjurssitauationen är i våra trakter. Det finns inom reviret ungefär 5 vargar idag. Lo-djurs populationen har ökat markant och på vissa håll i Stockholms län finns så många som ett lo-djur per hundra meter.


Vy från Angarnsängen. Genom denna fina kikare kunde man se häckande fåglar på nära håll


Vackert gammalt uthus i Angarnsängen

Tingshuset i Wira bruk
Nästa stopp blev i vackra Wira bruk  och sedan hemfärd. På det hela taget är det bra att träffas så här tänstemän och ledande kommunpolitiker för vi har en hel del viktiga uppgifter som kan och bör hanteras gemensamt inte minst att vi alla är rädda om de gröna kilar, och den miljön vi delar.

Inga kommentarer: