tisdag 17 maj 2011

Busstur runt planområden i Österåker

Idag var det dags igen för en busstur. Denna gång var det ledamöterna i kommunstyrelsen tillsammans ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden som tillsammans med tjänstemännen som blev guidade runt kommunen för att se de olika pågående planområden.
Bussturen startade från Alceahuset. Ut på väg 276 Stava Syd och Rosenkälla. Här vid Rosenkälla finns plan för ett stort affärsområde. Här avser markägare, dvs familjen Douglas att bygga ett lite annorlunda centra och urskilja sig från andra sådana ( något som greve Carl Douglas berättade senare under dagen)

Färden gick därefter ut på E18 och sedan väg 274 till Rydboholms slott.  Ett slott från 1400-talet som en gång tillhörde den äldre Stureätten, därefter genom gifte Vasaätten och senare Braheätten, som innehade egendomen, med undantag från perioden 1756-61, ända till 1930 då ätten utslocknade i och med överstekammarherre greve Magnus Per Brahe (1849-1930).

Efter ättens utslocknande stängdes dess gravkor i Östra Ryds kyrka för gott och nyckeln till koret sänktes under högtidliga former i den intilliggande Kyrkfjärden, som nås från Stora Värtan, av ärkebiskop Nathan Söderblom som biträddes av kung Gustaf V. Enligt testamente övertogs Rydboholm därefter av friherre W. von Essen, Magnus Per Brahes systerson. Slottet är fortfarande privatägt, och bebos av greven och finansmannen Gustaf Douglas.

Efter en rask promenad till slottet möttes vi upp av representanter från familjen Douglas.

Den som vill veta mer om Rydboholms slotts historia kan klicka här:
Kö tilltrapporna upp i toprnet


Uppe i Vasa Tornet
Vi gick upp i det berömda tornet där Gustaf Vasa haft sitt rum. Därefter blev det lite tid för samtal över en kopp kaffe.Då greve Carl Douglas uttryckte en vilja att föra en dialog, passade jag på att ställa två frågor till honom, dels hur han såg på den kritik som framförts vad gäller Säbyviken med utbyggd marina i ett miljökänsligt område och dels om hur viktigt det var för honom att anlägga en camping just inom samma område. Lyssnade med intresse.

Därefter for vi vidare till Häastängsuddsvägen-Svartgarnsvägen-Gränsridarvägen- Björnhammarvägen-nantesvägen-karsvretavägen-Hästängsuddsvägen. När det gäller tex Karsvreta träsk så minns jag att frågan var uppe om att undersöka möjligheten till att göra området till ett naturreservat, något som vi socialdemokrater gärna velat se. Jan-Olof Sundström (m) ordförande Samhällsbyggnadsnämnden meddelade på bussf'ärden att han var optimistisk över att det i närtid skall kunna bli ett naturreservat. Det vore på tiden.

Svinningevägen- Näsvägen - Runö skolan, där gick vi av bussen och intog en sallad som picknick i det gröna. Därefter åkte vi Näsvägen-Sågvägen-Båthamnsvägen till planerade Kanalstaden. Ett område som jag tror kan bli väldigt spännande och som kan få Åkersberga att närma sig vattnet på ett annat sätt än vad som upplevs idag. Ett orosmoment dock är om de markförbättringsarbeten som sannolikt måste till blir dyrbart så kommer priset för husen att bli väl höga, vilket vore olyckligt. Denna oro delades dock inte av alla i bussen förstod jag.

Båthamnsvägen-Stationsvägen förbi Åkersberga centrum. Tja vad ska man säga, vi har fått ett nytt centrum det står där, men visst kan man ha synpunkter på hur brokigt återigen en kommundel ser ut när man inte väger in hela bilden av , som i det här fallet ett helt centrum. Nu hoppas jag att det snabbt skall bli lite ordning på vägarna runtikring.

Stationsvägen- Margretalundsvägen - väg 276 - Söralidsvägen och in i Björkhaga. Ett nytt villaområde.- Vi gick in i ett visningshus. Trevligt och ljust men inte så stort till ytan, men dock väl tilltagande takhöjd. Ibland väl tätt byggt, tomten minimal på vissa ställen vilket göra ett intryck mer av radhusboende än villakänsla.

Väg 276-Bergavägen till de nya bostäder längs Bergavägen här byggs och kommer så att byggas flera flerfamiljshus och vägen görs mer statslik. Det kommer att innebära att Åkersberga som centralort kommer att förstärks och förhoppningsvis ge ett mer intryck av ordning och reda på trottoarer och gator. Här kommer också ett visst antal hyresrätter att byggas, även om dessa inte kommer att täcka behovet, den efterfrågan som finns.

Bra att få se planområdena på plats.

Inga kommentarer: