måndag 20 juni 2011

Måndag den 20 juni och full fart

Idag är det verkligen mycket. Började med kommunstyrelsens arbetsutskott, där utgick ärendet angående överföring av Samhällsbyggnadsnämndens miljö och hälsoskyddsansvar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskydd i Täby ett bra beslut då det betyder att personalen inom området blir kvar här i Österåker. Det känns bra. Nu kan vi börja uteckla kompetens och utöka antalet medarbetare som så väl behövs. här hemma i Österåker.jag tror att det här på sikt kommer att bli mycket bra.  När det gäller Trafikanordningen i Margretelund vid Tallsätra och nya Bergsätraskolan har det varit en fråga som verkligen dragits i långbänk. Riktigt pinsamt och illa skött av majoriteten. Vid kommunstyrelsens sammanträdde förra gången så var urspungsförslaget från den borgerlgia alliansen att frågan skulle begravas och att ingenting skulle göras, något som vi socialdemokrater motsade oss tillsammans med mp och rp, så att till slut så blev det att fågan skulle ses över. Nu har alliansen alltså tänkt om, vilket är jättebra och vi beslöt i dag i kommunstyrelsens arbetsuskott i total politiskt samförstånd att ge tjänstemännen i kommunen i uppdrag att gå vidare i frågan och skissa på en lösning där vändslingan görs till både en infart och att man ordnar en utfart på lämpligt trafiksäkert vis. Det är skön att det går om man enträget jobbar på att få en ändring till stånd. Och bra om politiker kan ändra sig när de upptäcker att de har fel.

Sedan kommer nu Samhällsbyggnadsnämnden att läggas ned och ersättas med två nämnder milö-och hälsa samt byggnadsnämnd, exakt hur det skall vara får jobbas vidare på. Likaså skall en arvodesgrupp nu efter sommaren tillsättas , gruppens uppdrag skall nu under hand preciseras, tillsätts efter sommaren. En fråga som vi lagt en motion om, och den ser just nu ut som det biträds, trevligt det med. Det lades också fram förslag till att pengfinansiera både biblioteket som fritidsgårdsverksamehten, här har jag markerat att det får inte md automatik innebära att dessa viktiga verksamheter privatiseras, dvs läggs ut på entreprenad, detta togs till protokollet. Kommunen komemr också att sponsra med 75 000 kronor till Operafestivalen på Ljusterö som i år är till minne av 100 årsminnet av Jussi Björlings födelse, det är bra och tror att den blir välbesökt och sätter Ljusterö och Österåker på kartan på ett positivt sätt. I eftermiddag är det extra kommunstryelsen där balnd annat budgetdirektiven skall tas och kvällen fortsätter sedan med det sista kommunfullmäktigesammanträdet före sommaren. Bloggar mer om det i morgon.

1 kommentar:

Eddie Vivenius sa...

Tack för värdefull och intressant info till samhällsintresserade invånare i Österåkers kommun!