Fortsätt till huvudinnehåll

Resurser måste kopplas till de högt uppsatta målen

Pressmeddelande
Resurser måste kopplas till de högt uppsatta målen

I kommunfullmäktige i går, måndagen den 20 juni fattades beslut om ”Direktiv och ekonomisk förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2012 och plan 2014”.Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:

- vi Socialdemokrater har nu tagit emot ett preliminärt underlag utifrån den borgerliga majoritetens politiska prioriteringar, och avstår därför att medverka i beslutet. Vi kommer nu att inleda vår process för att forma ett budgetförslag utifrån våra politiska prioriteringar och den lägger vi i sedvanlig ordning i höst.
- det vi saknar i dokumentet är en analys/uppskattning av kostnader för att uppfylla de högt uppsatta målen, dvs. bästa skärgårdskommun, bästa skolkommun etc. Dessa mål måste, som vi ser det, kostnadsberäknas och resurser i tillräcklig omfattning avsättas för att ett genomförande av målen skall vara möjlig. Vi har svårt att tro att målen enbart skall kunna infrias genom omprioriteringar inom verksamheterna.
- över huvudtaget saknas i dokumentet en uppskattning baserat på det behov som finns. Dokumentet utgår istället från en ren matematisk uträkning av mängden resurser fördelat på respektive nämndsområde. Vi socialdemokrater har tidigare genom åren framfört en önskan om att budgeten borde baseras på de verkliga kostnaderna som det innebär för varje verksamhet att på ett fullgott sätt fullgöra sitt uppdrag.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…