tisdag 21 juni 2011

Resurser måste kopplas till de högt uppsatta målen

Pressmeddelande
Resurser måste kopplas till de högt uppsatta målen

I kommunfullmäktige i går, måndagen den 20 juni fattades beslut om ”Direktiv och ekonomisk förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2012 och plan 2014”.Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:

- vi Socialdemokrater har nu tagit emot ett preliminärt underlag utifrån den borgerliga majoritetens politiska prioriteringar, och avstår därför att medverka i beslutet. Vi kommer nu att inleda vår process för att forma ett budgetförslag utifrån våra politiska prioriteringar och den lägger vi i sedvanlig ordning i höst.
- det vi saknar i dokumentet är en analys/uppskattning av kostnader för att uppfylla de högt uppsatta målen, dvs. bästa skärgårdskommun, bästa skolkommun etc. Dessa mål måste, som vi ser det, kostnadsberäknas och resurser i tillräcklig omfattning avsättas för att ett genomförande av målen skall vara möjlig. Vi har svårt att tro att målen enbart skall kunna infrias genom omprioriteringar inom verksamheterna.
- över huvudtaget saknas i dokumentet en uppskattning baserat på det behov som finns. Dokumentet utgår istället från en ren matematisk uträkning av mängden resurser fördelat på respektive nämndsområde. Vi socialdemokrater har tidigare genom åren framfört en önskan om att budgeten borde baseras på de verkliga kostnaderna som det innebär för varje verksamhet att på ett fullgott sätt fullgöra sitt uppdrag.

Inga kommentarer: