onsdag 17 augusti 2011

Äntligen avgiftsfritt trygghetslarm!

 En seger för alla som kämpat för avgiftsfria trygghetslarm!

Genom beslutet i kommunstyrelsen i måndagskväll, kommer egenavgiften för trygghetslarm från och med 1 december att försvinna. Trygghetslarmen blir därmed äntligen avgiftsfritt ! Beslutet har mycket positiv påverkan för alla äldre som har trygghetslarm idag och för dem som kommer att behöva det i framtiden.
Som socialdemokrat är jag mycket glad och nöjd över att vi äntligen fått med alla partier till slut, om att ta bort avgiften för trygghetslarm. Tiden var uppenbarligen mogen för att kunna mötas i denna viktiga fråga.

Det visar att det lönar sig att driva frågor, även om det ibland kan ta väldigt lång tid. Något som socialdemokraterna i Österåker har gjort. Vi har verkligen kämpat för att kommunen skall erbjuda äldre ett avgiftsfritt trygghetslarm just för att det är så viktigt för de äldre som bor hemma och som behöver den trygghet som larmmöjligheten ger.

Vi socialdemokrater har mött hårt motstånd från samtliga borgerliga partier, som under årens lopp ett flertal gånger röstat ned vårt förslag om att avskaffa avgiften. Det har varit många tuffa debatter i KF och nämnder samt på gator och torg. Därför känns det som en seger för oss som parti, som främst drivit frågan under årens lopp. Men framförallt är det en seger för alla äldre med behov av trygghetslarm.

Inga kommentarer: