torsdag 11 augusti 2011

Det sägs att ett brev betyder så mycket - jag hoppas det stämmer!

Bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun


I dag har jag inlämnat ett brev till Michaela Fletcher Sjöman (M) kommunalråd , Elisabeth Gunnars kommunalråd och ordf i kultur och fritidsnämnden (Fp) samt till Kenneth Netterström (M) ordf produktionsstyrelsen. I brevet förslår jag att Österåkers kommun snarast undersöker möjligheten att göra som kommunledningen i Sigtuna kommun gjort nämligen att ge alla lärare en bärbar dator.

Läs brevet nedan;

"Till


Michaela Fletcher Sjöman, kommunalråd (M)
Kommunstyrelsen

Elisabeth Gunnars, kommunalråd (Fp)
Kultur- och fritidsnämnden

Kenneth Netterström ordf (M)
Produktionsstyrelsen

Österåkers kommun
2011-08-11

Bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun

Kommunledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) gör nu en offensiv extra satsning på bärbara datorer till samtliga lärare, från förskoleklass till årskurs nio. På så sätt får lärarna ett personligt verktyg som kommer att underlätta deras planering, undervisning och administrativa åtaganden. Visst låter det som en god idé.

Nu föreslår jag med detta brev att vi i Österåker skyndsamt tittar närmare på ett sådant förslag. Hur en liknande satsning som den i Sigtuna kan genomföras här i Österåker.

Själv kommer jag att ta kontakt med Sigtuna kommun och för att höra hur dom kommer att genomföra detta.

Vår kommun skall dessutom bli Stockholms läns bästa skolkommun och då måste vi någonstans börja. Den satsning som alliansen lagt i budgeten har så vitt jag vet ännu inte nått ut till kommunens skolor. Då passar ju en sådan här satsning alldeles extra utmärkt in som ett första steg i en IT-satsning. Det och kan även ses som ett litet bidrag till att börja resan att nå målet om bästa skolkommun.

Vänliga hälsningar

Ann-Christine Furustrand (S)
kommunalråd i opposition

Inga kommentarer: