torsdag 8 september 2011

Alliansen i Österåker vill inte ha antagna riktlinjer för kontokort

Kommunstyrelsen i måndags kväll 05 september behandlade bla en motion från socialdemokraterna med förslag om att riktlinjer tas fram och antas i kommunfullmäktige för användningen av kontokort för kommunalt förtroendevalda.

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;
- är mycket förvånad över att den borgerliga alliansen valde att sätta sig på tvären i den här frågan. Det borde ligga i allas intresse att det i Österåkers kommun finns politiska beslut som talar om hur kontokort får användas som förtroendevalda politiker har i sitt uppdrag. Det handlar om respekt för skattebetalarnas pengar, som utgör underlag för dessa kontokort. Då är det väl rimligt att det råder
både en tydlighet och en offentlighet om hur dessa ska hanteras.
- vid en genomgång som vi socialdemokrater själva gjort hur andra kommuner gör i fråga om hanteringen av kontokort så framgår att i Norrtälje, Täby och Sigtuna sker inköp i de butiker där ramavtal finns genom faktura, eller så regleras det genom uppvisande av kvitto, inga inköpskort/kontokort finns för vare sig majoritet eller opposition. Detta för att undvika alla missförstånd och risker. I Vallentuna används inköpskort, ett s k First Card och där har kommunen riktlinjer för inköpskorten i elva punkter. Dessa riktlinjer återfinns i en ansvarförbindelse som kortinnehavaren undertecknar.
- När jag som kommunalråd i opposition här i Österåker erbjöds ett kontokort, i våras ville jag först ta del av riktlinjer för hur det skulle användas. När beskedet var att det inte fanns några riktlinjer valde jag att avstå. Istället skrev jag tillsammans med en partivän motionen som nu är på väg från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige i akt och mening att bidra till att skapa bättre ordning och reda och förebygga misstankar om möjligt missbruk.

1 kommentar:

Niklas Thidevall sa...

Det borde givetvis vara en självklarhet att ha någon form av regelverk!