torsdag 9 februari 2012

Ändrade förutsättningar !?

Så här har jag i min funktion som  kommunalråd i opposition kommenterat revisorernas frågor om hyresavtalet vad gäller turistbyrån och museilokalerna på Ljusterö. Bakgrunden är det konstköp som inte blev av.
- När kommunens kostnader för turistbyrån och museilokalerna beslutades den 3 maj 2010 var det utifrån att där också skulle inrymmas konstsamlingen J.A.G Acke , det vill säga den konstsamling som alliansen ville införskaffa i kommunens ägo. Kostnader för turistbyrån och museilokalerna sattes under en femårsperiod till ca 300 000 kronor per år. Driften av en utökad turistbyrå sattes till 200 000 kronor per år.
- Efter det att alliansen fått stark kritik från både protesterande medborgare och från opposition backade alliansen och konstköpet genomfördes inte. Det tyckte vi socialdemokrater var bra. Men alliansen borde samtidigt ha omprövat sitt beslut och anpassat kommunens kostnader för turistbyrån och museilokalen på Ljusterö som en ren konsekvens av den förändring som återtagandet av konstköpet innebar. Den 28 mars 2011 föreslog vi socialdemokrater att en sådan anpassning av kommunens kostnader skulle göras. Det var allianspartierna tyvärr inte intresserade av utan såg till att kommunen nu i flera år framöver har kvar samma höga kostnader.
- Vi är därför inte förvånade att revisorerna nu har granskat beslutet och ställt frågor till kommunstyrelsen med hänvisning till hyresavtalet som tex. om någon hyresförhandling begärts, och vad en sådan i så fall resulterat i.

Inga kommentarer: