Fortsätt till huvudinnehåll

Ändrade förutsättningar !?

Så här har jag i min funktion som  kommunalråd i opposition kommenterat revisorernas frågor om hyresavtalet vad gäller turistbyrån och museilokalerna på Ljusterö. Bakgrunden är det konstköp som inte blev av.
- När kommunens kostnader för turistbyrån och museilokalerna beslutades den 3 maj 2010 var det utifrån att där också skulle inrymmas konstsamlingen J.A.G Acke , det vill säga den konstsamling som alliansen ville införskaffa i kommunens ägo. Kostnader för turistbyrån och museilokalerna sattes under en femårsperiod till ca 300 000 kronor per år. Driften av en utökad turistbyrå sattes till 200 000 kronor per år.
- Efter det att alliansen fått stark kritik från både protesterande medborgare och från opposition backade alliansen och konstköpet genomfördes inte. Det tyckte vi socialdemokrater var bra. Men alliansen borde samtidigt ha omprövat sitt beslut och anpassat kommunens kostnader för turistbyrån och museilokalen på Ljusterö som en ren konsekvens av den förändring som återtagandet av konstköpet innebar. Den 28 mars 2011 föreslog vi socialdemokrater att en sådan anpassning av kommunens kostnader skulle göras. Det var allianspartierna tyvärr inte intresserade av utan såg till att kommunen nu i flera år framöver har kvar samma höga kostnader.
- Vi är därför inte förvånade att revisorerna nu har granskat beslutet och ställt frågor till kommunstyrelsen med hänvisning till hyresavtalet som tex. om någon hyresförhandling begärts, och vad en sådan i så fall resulterat i.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…