måndag 13 februari 2012

Folkhälsoprojekt – ge AA stöd för sin mötesverksamhet

I kväll är det kommunfullmäktigesammanträde. Då lägger vi socialdemokrater ett antal motioner och ställer några frågor. En av motionerna handlar om att ge A-A i Åkersberga stöd för sin verksamhet.
Så här skriver vi i motionen:
"AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. AA självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.

Organisationen säger själv att AAs främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Här i Åkersberga finns AA verksamhet som kallar sig Åkersberga gruppen, och för att kunna bedriva sin verksamhet efter det behov som finns i vår kommun är AA i stort behov av möteslokal.

Att ge stöd till AA här i Åkersberga genom att försöka hjälpa organisationen med att hitta en möteslokal och bidra med hyran vore ett bra folkhälsoprojekt för Österåkers kommun att driva. Att på alla sätt stödja människors kamp för att uppnå nykterhet och återkomma in i samhället igen är en samhällelig angelägenhet.

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att kommunen hjälper organisationen AA med att hitta en möteslokal, samt

Att bidra med hyran som ett angeläget folkhälsoprojekt för Österåkers kommun

2012-02-07

För den socialdemokratiska gruppen

Ann-Christine Furustrand"

Inga kommentarer: