Fortsätt till huvudinnehåll

Folkhälsoprojekt – ge AA stöd för sin mötesverksamhet

I kväll är det kommunfullmäktigesammanträde. Då lägger vi socialdemokrater ett antal motioner och ställer några frågor. En av motionerna handlar om att ge A-A i Åkersberga stöd för sin verksamhet.
Så här skriver vi i motionen:
"AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. AA självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.

Organisationen säger själv att AAs främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Här i Åkersberga finns AA verksamhet som kallar sig Åkersberga gruppen, och för att kunna bedriva sin verksamhet efter det behov som finns i vår kommun är AA i stort behov av möteslokal.

Att ge stöd till AA här i Åkersberga genom att försöka hjälpa organisationen med att hitta en möteslokal och bidra med hyran vore ett bra folkhälsoprojekt för Österåkers kommun att driva. Att på alla sätt stödja människors kamp för att uppnå nykterhet och återkomma in i samhället igen är en samhällelig angelägenhet.

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att kommunen hjälper organisationen AA med att hitta en möteslokal, samt

Att bidra med hyran som ett angeläget folkhälsoprojekt för Österåkers kommun

2012-02-07

För den socialdemokratiska gruppen

Ann-Christine Furustrand"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…