Fortsätt till huvudinnehåll

Inrätta ett medborgarkontor i anslutning till biblioteket

Socialdemokraterna föreslår genom Ann-Christine Furustrand att Österåker kommun inrättar ett medborgarkontor, gärna beläget i anslutning till nya biblioteket i Centrum. Att kommunledningen söker extern hel eller delfinansiering hos regering och/eller EU för att täcka kostnader för ett medborgarkontor.    

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition

 -         Att inrätta ett medborgarkontor är ett sätt att stärka den lokala demokratin och öka medborgarnas delaktighet. Den nyligen presenterade medborgarundersökningen som SCB utfört 2011 i Österåkers kommun visade bland annat att medborgarna i kommunen fått en mer negativ syn på sina möjligheter att påverka. Vi socialdemokrater menar att resultatet av medborgarundersökningen måste tas på största allvar. Därför lägger vi nu bland annat förslag om att inrätta ett medborgarkontor.

 -         Österåker har en gång i tiden haft ett medborgarkontor i gamla kommunalhusets nedre botten i ”banklokalen”. Där kunde man få samhällsinformation av olika slag, och beställa biljetter till olika evenemang i kommunen, lokala konstnärer visade upp sina verk, m.m. Det här var en mycket omtyckt verksamhet, som tyvärr försvann.  

-         Det är därför dags att ta vara på de positiva erfarenheterna kommunen trots allt har sedan tidigare och inrätta ett nytt modernt medborgarkontor som uppfyller dagens medborgares krav på service och information. Här ska man kunna fråga om allt som har anknytning till offentlig service samt även tex välja förskola, skola, äldreomsorg och varför inte kunna lämna förslag direkt över disk till kommunens förtroendevalda !  Medborgarkontoret skulle även kunna fungera som turistbyrå.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…