onsdag 22 februari 2012

Inrätta ett medborgarkontor i anslutning till biblioteket

Socialdemokraterna föreslår genom Ann-Christine Furustrand att Österåker kommun inrättar ett medborgarkontor, gärna beläget i anslutning till nya biblioteket i Centrum. Att kommunledningen söker extern hel eller delfinansiering hos regering och/eller EU för att täcka kostnader för ett medborgarkontor.    

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition

 -         Att inrätta ett medborgarkontor är ett sätt att stärka den lokala demokratin och öka medborgarnas delaktighet. Den nyligen presenterade medborgarundersökningen som SCB utfört 2011 i Österåkers kommun visade bland annat att medborgarna i kommunen fått en mer negativ syn på sina möjligheter att påverka. Vi socialdemokrater menar att resultatet av medborgarundersökningen måste tas på största allvar. Därför lägger vi nu bland annat förslag om att inrätta ett medborgarkontor.

 -         Österåker har en gång i tiden haft ett medborgarkontor i gamla kommunalhusets nedre botten i ”banklokalen”. Där kunde man få samhällsinformation av olika slag, och beställa biljetter till olika evenemang i kommunen, lokala konstnärer visade upp sina verk, m.m. Det här var en mycket omtyckt verksamhet, som tyvärr försvann.  

-         Det är därför dags att ta vara på de positiva erfarenheterna kommunen trots allt har sedan tidigare och inrätta ett nytt modernt medborgarkontor som uppfyller dagens medborgares krav på service och information. Här ska man kunna fråga om allt som har anknytning till offentlig service samt även tex välja förskola, skola, äldreomsorg och varför inte kunna lämna förslag direkt över disk till kommunens förtroendevalda !  Medborgarkontoret skulle även kunna fungera som turistbyrå.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...