onsdag 22 februari 2012

Spännande tankar inför nytt partiprogram

Det är medlemmarna som bestämmer, så började Lars Engkvist, som tillsammans med Marika Lindgren, leder arbetet med att skriva förslag till nytt partiprogram. Hade förmånen att få lyssna till deras tankar för någon kväll sedan inne på partiexpeditionen på Sveavägen. Den långsiktiga politiska uppgiften den sätts av partiets medlemmar och skall ge i uttryck i partiets program. Det är vårt program, markerar Lars Engkvist och slänger ut en fråga - Hur formulerar ett parti sin samhällsuppgift? Vårt parti har genom sin historia haft åtta partiprogram. Det senasate antogs 2001, och mycket har hänt sedan dess, samhället förändras hela tiden.

Vad är socialdemokrati? Jag tycker Lars Engkvist har rätt i att det ibland kan vara nödvändigt att reflektera över varför manär socialdemokrat. Ofta blir svaret att det handar om en grundinställning om att bekämpa orättvisor var helst de uppstår. Strävan efter frihet,är en annan stark känsla, att ingenting skall få inskränka, inte kön, inte lön, inte klass, nej faktiskt inte någonting. En vilja att utjämna skillnader är också självklart. Ett av Olof Palmes citat som ofta används, men inte i sin helhet som lyder så h är är "poltik är att vilja , socialdemokratisk politik är att vilja förändringen. Det som skiljer oss socialdemokrater från andra partier är beskrivningen av samhället utifrån klass-samhället. Som Lars Engkvist påpekade så behöver man bara åka tunnelbanaoch notera att olika människor går av på olika t-banestationer, och visst det är verkligen tydligt jämför Östermalmstorg med Rinkeby, och med ganska många förortsstationer, så ser man att vi lever i ett klass samhälle, ett alltmer vill jag tillägga segregerat samhälle. Själv är det en av min oro för framtiden,för ju större skillnader mellan folk dess större är risken för spänningar och motsättningar. Som socialdemokrat vill jag ju se ett samhälle där alla får plats ochrespekterad, ges möjlighetr, tar ansvar. Ett samhälle är där vi alla lever. Inte bara vissa,inte bara vi, inte dom. Hoppas partiprogrammetblir tudligt på den punkten.

Därefter förs samtalet in på ytterligare ett intressant ämne det handlar om demokrati och marknaden. Idag i samhället har marknaden satts före människan. Demokratins vetkningsradie har minskat, allt mer makt lämnas av politiker till tjänstemän. Men vi har väl inte som medborgare valt tjänstemän, utan vi har valt politiker, förtroendevalda som satts för att ta ansvar! Vi socialdemokrater måste koppla ett tydligt grepp om politikerrollen, verkligen visa att den marknadiseringen, dvs privatisering avregleringar, etc har lett till att den politiska makten också avreglerats och att det inte är okej.

Jag kan bara jämföra med situationen här i Österåker där demokratin försnävats rejält. Politiker i ansvarsställning hänskjuter alkt oftare medborgares frågor till andra, dvs tjänstemän att svara på. Konservstiva borgerliga politiker ofta med moderat hemmahörighet ser kommunen som ett företag och sig själva som verkställande direktörer. Detta förpassar medborgaren till att förminskas till kund. Effekten blir att synen på demokrati och på exempelvis oppositionens viktiga roll som granskare avmakten och att driva sin egen politik blir mest något besvärligt som skall bekämpas. Det känns verkligen många gånger märkligt att se hur människor i andra länder kämpar, ibland med livet som insats för att få en demokratisk samhällsordnig, allt medan vi Sverige, här i Österåker snävar in demokratin allt mer. Kan undra vad som blir kvar till slut. En moderat företrädare här i Österåker sa för flera år sedan, att det borde vara så att när man vunnit ett val så går man till kommunens tjänstemän och talar om vad man vill ska göras, och sedan några veckor före nästa val går man dit och kollar hur det blev. Då tog jag det som ett skämt, idag flera år senare,ser jag tyvärr, att utvecklingen snarare gått i precis den riktningen.

Nu finns det bra diskussionsunderlag och jag ser fram emot att vi här i Österåker i vår lokala partiförening tarmöjligheten att vara med och bidrar till utvecklingen av vårt parti.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...