tisdag 27 mars 2012

S - välkomnar beslut om upprustning av badplatser

En enig kommunstyrelse beslöt i går, 2012-03-26, att investera i upprustning av ett antal badplatser.
Vi socialdemokrater i Österåker välkomnar beslutet, och uttrycker vår glädje att en enhällig kommunstyrelsen nu kommer att investera i upprustning av ett antal badplatser så som Österskärs havsbad, Bredviksbadet, Domarudden, Linanäs. Det är något som vi önskat och kämpat för länge. Det finns ett stort och eftersatt behov av upprustning av baden

Hoppas nu att upprustningen av baden kan ta fart så att dessa står upprustade och klara inför badsäsongen i år 2012. Att ha fina upprustade badplatser är viktigt för vår kommun som en attraktiv skärgårdskommun.
Och nu hoppas vi bara på lokalbusstrafik också…………..


Det är väl inte förbjudet att vara optimist ?????

måndag 19 mars 2012

Hur skall vi tolka bristen på svar angående kollektivtrafiken? Inlämnat en interpelltion till Österåkers kommunfullmäktige i kväll. I den skriver vi så här;

"Vi, det vill säga Ann-Christine Furustrand, kommunalråd i opposition (S) och Rosita Olsson Palmberg (S) ordförande för Socialdemokraterna i Österåker, skrev ett brev till kommunstyrelsens ordförande den 6 december förra året. Det gjordes för att vi är oroade över SL;s senaste upphandling av trafik som gett Roslagsbanan ny entreprenör och införandet av ett nytt ersättningssystem som riskerar att ge sämre kollektivtrafik för alla oss som bor i Österåker.

Brevet var en utsträckt hand från vår sida. Brevet innehöll förslag om att vi gemensamt bevakar och samarbetar så att upphandlingen och de förändrade ersättningssystemet inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken.

Något svar från kommunstyrelsens ordförande har vi inte fått till dags datum, det är tre månader sedan vi skickade vårt brev (2011-12-06)

Vi känner oss konfunderade och undrar därför hur skall tolka kommunstyrelsens ordförandes brist på svar?

Nu vill vi veta om det finns intresse att tillsammans med oss socialdemokrater både bevaka och agera för att säkerställa Roslagsbanans och busstrafikens kvalitet här i Österåker? "

torsdag 8 mars 2012

Tjejer - det är vår dag i dag !

 I dag 8 mars , internationella kvinnodagen - det är den dag då vi särskilt fokuserar på kvinnors situation i samhället. I vårt eget svenska samhälle som internationellt. Att kvinnor i världen könsstympas är förskräckligt, och det fortfarande 2012 görs är så fullkomligt oacceptabelt. Såg ett reportage i TV om en svensk läkare som arbetade i ett projekt i Afrika som försökte ändra på människors syn på könsstympning. De fokuserade på mödrarna som utförde könsstympningen och på de unga pojkar som blir morgondagens pappor och visade dem vilken tortyr könsstympning faktiskt är. Heder åt det projektet.

Men det räcker naturligtvis inte utan alla måste, oavsett i vilken position vi befinner oss försöka ändra världen också i detta avseende. Jag önskar att vi hade en regeringsföreträdare som har civilkuraget att kunna dra näven i bordet i FNs generalförsamling och säga nu får det vara nog! Från och med i morgon så slutar vi med det här!Pronto!

Önskar också att vi här i Sverige ser till att forskning på kvinnors sjukdomar prioriteras så att våra kroppar inte blir diagnosticerad utifrån hur 30 åriga mäns kroppar beter sig. Kvinnors hjärtsjukdom har alltför länge varit ett område där kvinnors symtom varit en helt annan, och därför lett till missade hjärtinfarkter med katastrofala följder. Här finns flera som kämpat inte minst 1.2 miljoners ( har säkert blivit fler idag) klubben med Alexandra Charles i spetsen, som jag haft nöjet att hälsa på vid några tillfällen under den tiden då jag var förbundssekreterare för socialdemokratiska kvinnoklubben. Amela Adamo har nu tagit över den kampen och för den vidare med heder! Men vi måste vara fler!

Kvinnors situation idag är tyvärr fortfarande en sämre löneutveckling jämfört med män,  bolagsstyrelser i Sverige är alltför enkönade - männen dominerar fortfarande. Ska kvinnor och män leva utifrån lika villkor så måste maken i samhället fördelas på ett annat sätt. För att kvinnor ska ges mer makt så måste männen ge ifrån sig sin makt. Det är inte varesig rationellt eller på annat sätt särskilt klokt att gå miste om den kompetens som kvinnor besitter. Framtidens modell att sträva mot måste vara att vi ser varandra som de individer vi är - inte betraktar, värderar andra - utifrån vilket kön de har. Det är detta som jämställdhet handlar om. Det är rena självklarheter!  Jämställdhet är något som alla ofta säger sig vilja ha - men som alltför få är beredda att genomföra !

Vi svenskar tycks tro att vi är bästa på allting jämfört med andra länder. Så var det en gång i tiden. Men tyvärr har den tiden passerat - och det snabbare än fort under de senaste borgerliga regeringsåren.
Vi är inte längre världens mest jämställda land. Norge har gått om oss, sannolikt även Island, i Spanien under den socialistiska regeringen fanns en jämställdhetsminister som genomförde flera jämställdhetsreformer. Förutom Norge som har även Frankrike infört kvotering i bolagsstyrelser.

Det är dags för förändring !
Någon måste drämma näven i bordet i FN för kvinnors mänskliga rättigheter.
Vi alla måste sätta press - ställa krav på att Sverige åter skall bli ett föregångsland och det mest
jämställda !

Ann-Christine

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...