Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2012

S - välkomnar beslut om upprustning av badplatser

En enig kommunstyrelse beslöt i går, 2012-03-26, att investera i upprustning av ett antal badplatser.
Vi socialdemokrater i Österåker välkomnar beslutet, och uttrycker vår glädje att en enhällig kommunstyrelsen nu kommer att investera i upprustning av ett antal badplatser så som Österskärs havsbad, Bredviksbadet, Domarudden, Linanäs. Det är något som vi önskat och kämpat för länge. Det finns ett stort och eftersatt behov av upprustning av baden

Hoppas nu att upprustningen av baden kan ta fart så att dessa står upprustade och klara inför badsäsongen i år 2012. Att ha fina upprustade badplatser är viktigt för vår kommun som en attraktiv skärgårdskommun.
Och nu hoppas vi bara på lokalbusstrafik också…………..


Det är väl inte förbjudet att vara optimist ?????

Hur skall vi tolka bristen på svar angående kollektivtrafiken?

Inlämnat en interpelltion till Österåkers kommunfullmäktige i kväll. I den skriver vi så här;

"Vi, det vill säga Ann-Christine Furustrand, kommunalråd i opposition (S) och Rosita Olsson Palmberg (S) ordförande för Socialdemokraterna i Österåker, skrev ett brev till kommunstyrelsens ordförande den 6 december förra året. Det gjordes för att vi är oroade över SL;s senaste upphandling av trafik som gett Roslagsbanan ny entreprenör och införandet av ett nytt ersättningssystem som riskerar att ge sämre kollektivtrafik för alla oss som bor i Österåker.

Brevet var en utsträckt hand från vår sida. Brevet innehöll förslag om att vi gemensamt bevakar och samarbetar så att upphandlingen och de förändrade ersättningssystemet inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken.

Något svar från kommunstyrelsens ordförande har vi inte fått till dags datum, det är tre månader sedan vi skickade vårt brev (2011-12-06)

Vi känner oss konfunderade och undrar därför hur skall tolka kommunstyrelsens ordföran…

Tjejer - det är vår dag i dag !

I dag 8 mars , internationella kvinnodagen - det är den dag då vi särskilt fokuserar på kvinnors situation i samhället. I vårt eget svenska samhälle som internationellt. Att kvinnor i världen könsstympas är förskräckligt, och det fortfarande 2012 görs är så fullkomligt oacceptabelt. Såg ett reportage i TV om en svensk läkare som arbetade i ett projekt i Afrika som försökte ändra på människors syn på könsstympning. De fokuserade på mödrarna som utförde könsstympningen och på de unga pojkar som blir morgondagens pappor och visade dem vilken tortyr könsstympning faktiskt är. Heder åt det projektet.

Men det räcker naturligtvis inte utan alla måste, oavsett i vilken position vi befinner oss försöka ändra världen också i detta avseende. Jag önskar att vi hade en regeringsföreträdare som har civilkuraget att kunna dra näven i bordet i FNs generalförsamling och säga nu får det vara nog! Från och med i morgon så slutar vi med det här!Pronto!

Önskar också att vi här i Sverige ser till att f…