Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2012

Årets yttrande

Yttrande från socialdemokraterna till Årsredovisning 2011 för Österåkers kommun och dess bolag.

Österåker lämnar återigen ett överskott i sin budget.  Det har skett samtidigt som skolor och äldreomsorg har tampats med svårigheter att få sina resurser att räcka till. Fördelningen av de sammanlagda resurserna önskar vi socialdemokrater hade sett annorlunda ut. Inom några områden vill vi uttrycka vår oro över resultat och fakta för det gångna året:

1.Ungdomsarbetslösheten i Österåker låg 2011 på 10 procent. Ett medskick inför 2012 är att Österåkers kommun bör noga följa utvecklingen och göra vad man kan för att stödja en utveckling för fler arbetstillfällen i kommunen och därmed minskad arbetslöshet bland unga


2. Cirka 28 procent av kommunen anställda har inte heltidsanställning. Österåkers kommun bör under 2012 erbjuda fler av sina anställda heltidsomtillsvidare anställningar.

3 Personalomsättningen har 2011ökat med 3,3 procent jämfört med 2010. …

På distriktsårskongres i sollentuna

Lyssnar på Stefan Löfven, han beskriver målande om den viktigaste frågan -jobben, hur det bästa förrutsättningarna skapas i ett samlat Sverige, tillsammans med bla näringslivet. Alla ska kunna säga de stolta orden -idag går jag till jobbet! Han pratar om att skapa efterfrågan på arbetskraft genom att företag har fullt i orderboken. Löfven understryker hur viktigt det är med ett starkare innovationsklimat, och att satsa på kunskap, stärka utbildningen på alla nivåer, stärka det livslånga lärandet. Kunskap vårt främsta konkurrensmedel.