lördag 21 april 2012

På distriktsårskongres i sollentuna

Lyssnar på Stefan Löfven, han beskriver målande om den viktigaste frågan -jobben, hur det bästa förrutsättningarna skapas i ett samlat Sverige, tillsammans med bla näringslivet. Alla ska kunna säga de stolta orden -idag går jag till jobbet! Han pratar om att skapa efterfrågan på arbetskraft genom att företag har fullt i orderboken. Löfven understryker hur viktigt det är med ett starkare innovationsklimat, och att satsa på kunskap, stärka utbildningen på alla nivåer, stärka det livslånga lärandet. Kunskap vårt främsta konkurrensmedel.

Inga kommentarer: