tisdag 1 maj 2012

1 Maj på Storängstorget i Åkersberga


Årets 1;a Maj tal av Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition i Österåker

Mötesdeltagare!
Vi möts här idag i Åkersberga, denna vackra vårdag, 1 Maj. Det gör vi för att manifestera det som vi hyllar och för att protestera mot sådant som sker i vårt samhälle som vi tycker är fel.
Vår uppgift som socialdemokrater har alltid varit att vara ett samhällskritiskt parti i opposition mot ofrihet och ojämlikhet.

Så här inledningsvis vill jag säga. Det är en stor förmån och ära för mig att stå hr och vara huvudtalare på 1;a maj. Det är en svindlande tanke att sätta det i ett perspektiv av att sannolikt står många tusen, kanske till och med flera hundra tusen runt om i världen och göra samma sak – håller ett 1 Maj tal. En del i länder som genom den s.k. arabiska våren samlas kanske för första gången, på väg mot en utveckling till demokratier.
Det är fint. Det är stort.

Mötesdeltagare!
Sverige är i många delar ett fantastiskt land att växa upp i. Jag kan intet änka mig ett bättre land att leva och bo i. Likaså är Österåker – en riktig skärgårdspärla. En fin plats här på jorden.
Lagom långt ifrån storstadens myller. Med grönområden in på knuten. Nära till havet och skärgården. Tänk bara att bege sig till Österskärs havsbad, sätta sig ner en stund, med blicken ut mot havet, och andas in havsvinden.  Eller bege sig till Dommarudden , ströva runt i de fina spåren, lederna, kanske ta sig ett dopp.
Eller promenera ner till Åkers kanal, titta på båtarna som nu sjösatts och som passerar på sin väg ut mot Trälhavet. Flanera längs kanalen bort mot Ekbacken och njuta av alla vackra planteringar som kommunens duktiga landskapsarkitekt möjliggjort för oss att se och njuta av.
Eller bege sig norröver till anrika Wira bruk. Ta bilfärjan till Ljusterö för att uppleva genuin skärgårdskultur.
Det är fint. Det är livskvalitet!

Mötesdeltagare!
Österåker är en av landets snabbast växande kommuner.
PÅ 60-talet när jag flyttade hit med mina föräldrar bodde 6000 personer i Österåker. För att citera ett f d kommunalråd, Stefan Cronberg ” sedan gick utvecklingen med en jävla rulle”.
Och det kan man verkligen hålla med om. Någon gång under 2012 blir vi sannolikt 40 000 invånare i Österåker. Det ställer oss inför nya utmaningar.
Som alla inser ställer det krav på de som fått förtroendet att styra vår kommun. Att agera med sunt förnuft. Ha förmågan att se och ta tillvara på möjligheterna. Men också att utveckla Österåker med sans och balans i en takt som kommunen klarar.
Allt måste hänga med – infrastruktur som vägar, utbyggnad av bostäder, utbud av service i form av omsorg om äldre, förskolor, skolor och fritidsaktiviteter. Vi skall vara rädda om våra grönområden, om våra strandlinjer, om vårt vatten och vårt hav. Och till detta skall läggas att vi ska klara att hålla en god ekonomi.
Allt detta inryms i uppdraget!

Vi ska inte bara vara duktiga på en del av detta, utan uppdraget – mötesdeltagare är att klara hela ansvarsområdet!

Balans är det först när alla barn i skolan ges de kunskaper de behöver och ekonomin går ihop.
Balans är det när värden om de äldre håller högsta klass och ekonomin går ihop.
Balans är det när barnen har det bra, och vi har tagit krafttag mot den barnfattigdom som också finns i Österåker.
Mötesdeltagare det är först då vi kan känna tillfredsställelse över att vi skapar livskvalitet som alla kan få del av!

Mötesdeltagare!
Att vara politiskt aktiv i en kommun som Österåker är sannerligen spännande på många sätt.
Jag har sparat en kopia av en artikel, som jag ibland tar upp och läser. Det är Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin som förra året skrev och jag citerar ” Ingen regering är så bra att den inte förtjänar en vältränad opposition. Alternativet är nämligen uppblåst självgodhet. Och sämre beslut. Slut citat.
Jag tycker att det var fyndigt uttryckt och helt korrekt. För vårt styrelseskick förutsätter nämligen motstånd. Den bärande tanken är att den perfekta regeringen inte finns. Utan ständigt måste övervakas och ifrågasättas.

Mötesdeltagare!
Jag kan försäkra, så här efter snart ett och ett halvt år på posten som kommunalråd i opposition, att jag börjar bli hyggligt vältränad. Och det har inte saknats träningsmöjligheter, tvärtom. För ni minns säkert.
Hur alliansen gav sig själv dramatiskt höjda arvoden.

Hur f d kommunstyrelsens ordförande beställde en tavla på sig själv.
Eller den extravaganta avtackningen på Berga teater som kostade 206 tkr exklusive moms
De 10 miljonerna som skulle satsas på ett tvivelaktigt konstköp.
Till detta kan vi nu lägga till:
Brister i momsredovisningen, deltagarförteckningar som har sekretessbelagts, osv.

Mötesdeltagare!
Det här är en politik som ingen väljare gav någon mandat för!

Den kritik vi socialdemokrater förde fram har en samlad revisionsgrupp också påtalat. Det ser vi som ett erkännande. Vår kritik var befogad.
Och mötesdeltagare, vi kommer att göra vad vi kan för att Österåker ska skötas och utvecklas på ett försvarbart sätt!

Mötsdeltagare!
Jag vill passa på att framföra en hyllning till alla socialdemokrater som kämpar i styrelser och nämnder. Det är inte alltid så lätt att befinna sig i opposition och Ni gör ett fantastiskt arbete. Genom vårt engagemang driver vi utvecklingen i Österåkers kommun framåt genom att vi är den politiska kraft som tar initiativ och väcker frågor.
Just nu arbetar en parlamentarisk arbetsgupp för att ta fram arvoden som alla kan stå för och försvara. Den har tillkommit på vårt initiativ.
Från årsskiftet är trygghetslarmet avgiftsfritt. Det har varit en lång kamp, men det har vi fått igenom. Likaså har vi drivit kravet på en boihopgaranti , så att inte par delas på äldre dar, och den införs nu.

Nordostkommunerna har enats om en vision som bland annat innebär 50 000 nya arbetstillfällen ska till, där har vi fått igenom att Österåkers kommun nu ska ta fram sin egen handlingsplan för att ta ansvar för sin del av de nya arbetstillfällena. Det är viktigt,  inte minst för att svara upp mot den ungdomsarbetslöshet som under förra året låg på tio procent här i Österåker. Här kommer vi socialdemokrater att med glädje engagera oss i det arbetet.
Föräldrar som jobbar s.k. obekväm arbetstid som pusslar för att få ihop vardagen med att vara yrkesarbetade och förälder, vill vi att kommunen erbjuder någon form av trygg omsorg för barnen, vi kallar det för nattis. Det finns ett behov och dessa föräldrar arbetar och är med och bidrar till skatteintäkterna. Det är därför även en rättvisefråga.
Den här frågan handlar också om det kloka i att stödja den personal som finns inom vården och omsorgen som jobbar kvällar och nätter och som tar hand om oss när vi blir sjuka.

Mötesdeltagare här har jag ett tydligt besked. Vi kommer att fortsätta driva frågan för vi är obotligt optimistiska om att vi  också i denna fråga till slut få rätt. Förnuftet kommer att segra !

Och vi kommer att fortsätta driva frågor :
-om busslinje till Domarudden
- att en plan tas fram för framtidens lokala kollektivtrafik med busslinjer runt i kommunen så att det är möjligt att nå olika kommuncentra utan krav på att ta bilen. Det arbetet vill vi se påbörjas i samarbete med pensionärsorganisation och en ungdomspanel
- att kommunen stöttar A.A (Anonyma alkoholister) med en lokal centralt här i Åkersberga
-att Storängstorget här där vi står får utvecklas till en trivsam mötesplats
-att vi får en stationär turistkontor i Åkersberga Centrum
- bättre skyltning till kommunens badplatser
- en trafiksäkerhetsdag i skolorna
- att Österåker blir en Fair Trady City
- läxläsning på biblioteket 
och mycket mer…….

Mötesdeltagare!
Förra året beslöt Österåkers kommunfullmäktige att sätta ett mål – att bli länets bästa skolkommun. Målet kom överraskande och jag kunde inte direkt hitta någon närmare tanke bakom hur det skulle gå till. Då bestämde jag mig för att ta reda på det och det bästa sättet jag kunde komma på var att bege mig ut till alla skolor som finns i Österåker. Sagt och gjort det blev totalt 7 kolbesök från september förra året fram till februari i år.
Jag har mött både rektorer, lärare och annan skolpersonal som inget hellre vill än att bli ianspråktagna  och lyssnade till, för att vara med och bidra till att förverkliga målen. Bland personalen finns massor av förslag, tankar, idéer om vad som kan och borde göras.
Jag har verkligen upplevt att det finns en enorm vilja och engagemang. Jag åkte ut och lyssnade och fick med mig 67 förslag som jag samlat i en skolrapport som nu offentliggjorts. Med rapporten vill vi socialdemokrater skapa debatt om skolutveckling.

Mötesdeltagare!
Det som nu krävs är ett ordentligt skolutvecklingsprogram. Det krävs en ambition att få med alla eleverna att klara målen i grundskolan. I dag klarar 80 procent kraven. NU återstår att satsa hårt med resurser och med kompetens så att skolorna klarar ytterligare 20 procent – dvs Alla eleverna!

Avslutningsvis vill jag säga
Det finns en förväntan på oss socialdemokrater att driva på utvecklingen av vår kommun. Jag möter ofta medborgare som uppskattar att vi lyssnar och tar till oss och att vi kommer med många bar förslag.

Låt oss här idag ge ett tydligt besked!
Vi kommer att fortsätta vara den politiska kraften som har idéerna och visar på vår förmåga att genomföra dem.
Vi kommer fortsätta att driva på utvecklingen i Österåker

Vi kommer att fortsätta lägga konkreta förslag på område efter område
Vi kommer fortsätta att kräva att de gemensamma resurserna används för medbogarnas bästa
Vi kommer fortsätta syna den borgerliga alliansen och protestera när de inte sköter sig
Vi kommer att visa på skillnaderna i politiken. Men vi skall också bejaka samförstånd när så erbjuds på justa villkor och med respekt för varandras åsikter.

Mötesdeltagare!
Det är 872 dagar kvar till valet. 
Nu fortsätter vi kampen för ett bättre Österåker

Tack för att ni har lyssnat ! 

2 kommentarer:

Per Stenquist sa...

Vackert, bara att stå på mot valsegern !!

Anonym sa...

Ett bra förstamajtal av dig Anki. Du gör ett riktigt bra arbete som oppositionsråd för oss. Tack/ Roger Svalhede