Fortsätt till huvudinnehåll
Så här före sommarledigheten händer det alltid mycket. Förra veckan var jag på mitt första personalutskott, det var intressant och jag hoppas att vi så småningom skall kunna mejsla fram något mer konkret vad som behövs för att Österåker skall bli en bra och betydligt bättre arbetsgivare. Jag har i alla fall en hel del tankar och drömmar inom området som jag bär på.

På eftermiddagen spelades två närradioprogram in som skall sändas under sommaren.

Det har varit träff med samtliga kommunalråden ( oppositionsrådet inkluderat) inklusive Kenneth Netterström(m) ordf i produktionsstyrelsen, bland det vi pratade om var bland annat hur medarbetarsamtalen fungerar och hur de kan göras bättre. Arbetarekommunens styrelse på kvällen. 

Förra onsdagen var det kommunstyrelsens arbetsutskott, Ärendet om Kanalstaden, och den juridiska översynen om hanteringen drogs tillbaka. Säbyviken föreslog jag i princip att kommunen inte går vidare med då det framstår tydligt att området kommer att bli överexponerat, ny information vid mötet var att dagens underlag bara vara att se som en etapp, något som inte framkom i handlingarna,  och att ytterligare etapper upp mot fyra är på väg.

Bebyggelse kring slottet i Östanå är intressant, remissinstanserna är förundrade över varför kommunen vill bygga här långt från kollektiva färdmedel, Roslagsvatten fäller ett skarpt utlåtande om att det här är ekonomiskt orimligt. Jag föreslår att ärendet återremitteras och kompletteras, det känns inte färdigarbetat, det vill inte någon i den borgareliga alliansen, utan de tutar och kör trots risken för en ekonomiskt dålig affär- här månas det främst om bolaget som skall rädda Östanå slott som lär vara i uselt skick. Är det kommunens ansvar undrar jag ??

Två årsstämmor, Roslagsvatten och Österåkersvatten, det går effektivt och ganska snabbt och trevligt får jag lägga till.

Så invigs och öppnar Coop Extra i Åkersberga. Det orsakar långa köer som till och med rapporteras om i Radio Stockholm. Vilken fin affär. Eget bageri, fiskdisk med direktimport. Delikatessdisk med mycket gott i. Ett trevlig café för den som behöver vila sig efter att ha handlat och ta en kopp kaffe. Det var några år sedan vi hade Konsum /Domus i Åkersberga men nu är koperationen tillbaka !

Kommunfullmäktigegrupp på kvällen. Förberedelser dagen därpå. Lunch med kära maken i Täby centrum. Och så avslutas veckan på fredagen med att jag håller en minikurs på Runö för Rosita och Anders som nu skall lära sig allt om hur man hanterar vår webbsida. 

På måndag, den 18;e , på min födelsedag, är det säsongens sista kommunfullmäktige, jag tror det var samma sak förra året. Inte mycket att göra åt, firandet får helt enkelt anstå. I morgon skall jag justera protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott, så är det avtackning av Maj Åberg Palm, och eftermiddagen och kvällen avslutas med partidistriktets kommunala grupp som träffas i Stockholm City på Sveavägen.

Onsdag är det busstur som gäller hela dagen. Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och miljö och hälsa skall åka runt i kommunen och beskåda intressant områden. Tar med mig kameran. Dessa bussturer brukar vara bra och lärorika.

Torsdag kommer Gunilla Niss och kristina Embäck till mig och vis kall starta med planering av lite utåtriktade aktiviteter i höst. Arbetare kommunens Vu träffas sedan på kvällen.

Sedan är det midsommarafton -och därefter denna ljuvliga sommartid som skall ge lite uppladdning av batterierna och tid för att umgås med familj och kära vänner - det ser jag fram emot!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…