Fortsätt till huvudinnehåll

Tredje vecka eftersommarledigheten och igång

Tänk vad tiden går, nu känns de sommarlediga veckorna väldigt långt borta. Vardagen har återfunnit sig. Tyvärr har jag tampats med en kraftfull förkylning som övergick till segdragen öroninflammation, stämbandskatarr och andra infektioner som ofta kommer som följdverkan.

Är nu inne på min fjärde penicillinkur och längtar så till att bli kvitt svikterna av denna segdragna sommarförkylning som nu pågått i över sju veckor och inte är över riktigt än.


Nog om det, sånt är livet ibland, och det finns de som har det värres, så jag skall inte klaga. Kan i alla fall minnas tillbaka till en underbar vecka på Rhodos med hela familjen och en vecka med spännande vandringar med maken i vackra Madonna de Campilio.Det politiska livet i kommunalpolitiken i Österåker är igång. Vi har på Förvaltningsrättens begäran kompletterat vår överklagan vad gäller Söra simhall. Att lägga ut simhallen är ett alldeles för stort beslut att ta på en enkel delegation. Här borde beslut fattats på nämndnivå, inte avgöras av enbart två förtroendevalda från alliansen (Fp + M).

Söra simhall
Vi får nästan varje dag in frågor och synpunkter från medborgare som undrar och oroas över konsekvenserna av att Söra simhall tagits över från kommunen till privat bolag. I en skrivelse till kommunstyrelsen har vi lyft de frågor vi fått och vid nästa sammanträde skall vi få svar på dessa.Senaste dagarna fick vi uppgift från en man som regelbundet simmar i badhuset att avgiften för badkort för pensionärer som nu är 700 kr kommer att öka upp till 1 300.

Har kommunledningen lämnat över ansvaret att sätta avgifterna till bolaget ? Var i kommunens förvaltning fattades det beslutet ? Gissningsvis har återigen inget beslut fattats. Ur demokratisk synvinkel ser vi brister i hur kommunledningen hanterat den demokratiska processen ,dvs beslutsgången. Kultur och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har gjorts till passiva mottagare av övergripande information när kommunens bad övergick till ett privat bolag. Vi vet att flera ledamöter i dessa båda nämnder,kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen är upprörda över att deras uppdrag att fatta beslut i detta ärende togs ifrån dom.
Vi får också allt fler indikationer om att det också är en dålig affär för kommunen - hur det förhåller sig med det är något som vi tänker återkomma om.

Roslagsbanan
Roslagsbanan och konsekvenserna av alliansledningen i landstingets upphandling av tågtrafiken har nu börjat diskuteras i media. Vi socialdemokrater reagerade redan i slutet av förra året då det stog klart vad resultatet av upphandling kom att bli, antagande av lägsta anbud och samtidigt gjordes landstingsalliansen om ersättning till entreprenören så att den numera blir per person. Detta sammantaget inger oro, då det finns risk för att vi som bor längst ut på linjen kan få vår kolelktivtrafik som inte sker i rusningstrafik indragen.  Vi socialdemorkater här i Österåker skrev då ett brev till alliansregeringens ledare Michaela Fletcher Sjöman(M) för att påtala dessa risker. Vi fick aldrig något svar på brevet. Då skrev vi en interpellation som lades i kommunfullmäktige där vi frågade hur vi skulle tolka bristen på svar. I den debatt som blev framkom att den politiska ledningen i Österåker inte visste att upphandlingen av Roslagsbanan och busstrafiken vara klar och därmed inte vad avtalet innehöll. Vi uppmanade den politiska ledningen i Österåker att ta kontakt med sina alliansbröder och systrar i landstinget. Nu läser vi i lokalrtidningen Mitti Södra Roslagen att busslinjer kan komma att ersätta tågtrafiken, det vill säga just det som vi befarade. Har därför skrivit ett öppet brev till Christer G Wennerholm ansvarigt trafiklandstingsråd med budskapet om att vi socialdemokrater aldrig accepterar att kollektivtrafiken för medborgarna i Österåker försämras!

Vi har haft första kommunstyrelse sammanträdet efter sommaren, mer om det i nästa blogginlägg

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…