torsdag 23 augusti 2012

Den goda ekonomin borde investeras i ökad kvalitet!

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2012 ger för handen för tredje året i rad ett rejält överskott i kommunens ekonomi. Från januari till juni + 76 Mkr och ännu större siffror visar helårsprognosen. Därtill får kommunen genom återbetalning av premier för AFA försäkringen tillräkna sig ytterligare +23 Mkr som ett engångsbelopp.

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition:

- som vi påtalat tidigare år visar resultat och prognoser att Österåkers kommun har ekonomiska möjligheter att ompröva sin budgeten och höja anslagen där behoven är som störst. Menar kommunen ansvarig politiker allvar med att Österåker skall bli den bästa skolkommunen i länet, anser vi socialdemokrater att resurser måste tillföras. Detta för att säkerställa kvalitén i form av personal och att barn med särskilda behov får det stöd de har rätt till. Vi ser också stora behov för att säkra kvalitet inom äldreomsorgen.

- därutöver föreslår vi vid dagens sammanträde att de verksamheter som kommunen driver som tampas med underskott från 2011 som t.ex. inom skolorna, att dessa underskott stryks och täcks av det överskott av resurser som finns.
- av de 23 Mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) som är ett engångsbelopp, föreslår vi investeras i ;
• arbetsmiljöförbättrande åtgärder

• upprustning av kommunens lekplatser

• ombyggnad av skolköket i Skärgårdsstad

• handikappanpassning av Domarudden

• investeringar i trafikförbättrande åtgärder

Tredje vecka eftersommarledigheten och igång

Tänk vad tiden går, nu känns de sommarlediga veckorna väldigt långt borta. Vardagen har återfunnit sig. Tyvärr har jag tampats med en kraftfull förkylning som övergick till segdragen öroninflammation, stämbandskatarr och andra infektioner som ofta kommer som följdverkan.

Är nu inne på min fjärde penicillinkur och längtar så till att bli kvitt svikterna av denna segdragna sommarförkylning som nu pågått i över sju veckor och inte är över riktigt än.


Nog om det, sånt är livet ibland, och det finns de som har det värres, så jag skall inte klaga. Kan i alla fall minnas tillbaka till en underbar vecka på Rhodos med hela familjen och en vecka med spännande vandringar med maken i vackra Madonna de Campilio.Det politiska livet i kommunalpolitiken i Österåker är igång. Vi har på Förvaltningsrättens begäran kompletterat vår överklagan vad gäller Söra simhall. Att lägga ut simhallen är ett alldeles för stort beslut att ta på en enkel delegation. Här borde beslut fattats på nämndnivå, inte avgöras av enbart två förtroendevalda från alliansen (Fp + M).

Söra simhall
Vi får nästan varje dag in frågor och synpunkter från medborgare som undrar och oroas över konsekvenserna av att Söra simhall tagits över från kommunen till privat bolag. I en skrivelse till kommunstyrelsen har vi lyft de frågor vi fått och vid nästa sammanträde skall vi få svar på dessa.Senaste dagarna fick vi uppgift från en man som regelbundet simmar i badhuset att avgiften för badkort för pensionärer som nu är 700 kr kommer att öka upp till 1 300.

Har kommunledningen lämnat över ansvaret att sätta avgifterna till bolaget ? Var i kommunens förvaltning fattades det beslutet ? Gissningsvis har återigen inget beslut fattats. Ur demokratisk synvinkel ser vi brister i hur kommunledningen hanterat den demokratiska processen ,dvs beslutsgången. Kultur och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har gjorts till passiva mottagare av övergripande information när kommunens bad övergick till ett privat bolag. Vi vet att flera ledamöter i dessa båda nämnder,kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen är upprörda över att deras uppdrag att fatta beslut i detta ärende togs ifrån dom.
Vi får också allt fler indikationer om att det också är en dålig affär för kommunen - hur det förhåller sig med det är något som vi tänker återkomma om.

Roslagsbanan
Roslagsbanan och konsekvenserna av alliansledningen i landstingets upphandling av tågtrafiken har nu börjat diskuteras i media. Vi socialdemokrater reagerade redan i slutet av förra året då det stog klart vad resultatet av upphandling kom att bli, antagande av lägsta anbud och samtidigt gjordes landstingsalliansen om ersättning till entreprenören så att den numera blir per person. Detta sammantaget inger oro, då det finns risk för att vi som bor längst ut på linjen kan få vår kolelktivtrafik som inte sker i rusningstrafik indragen.  Vi socialdemorkater här i Österåker skrev då ett brev till alliansregeringens ledare Michaela Fletcher Sjöman(M) för att påtala dessa risker. Vi fick aldrig något svar på brevet. Då skrev vi en interpellation som lades i kommunfullmäktige där vi frågade hur vi skulle tolka bristen på svar. I den debatt som blev framkom att den politiska ledningen i Österåker inte visste att upphandlingen av Roslagsbanan och busstrafiken vara klar och därmed inte vad avtalet innehöll. Vi uppmanade den politiska ledningen i Österåker att ta kontakt med sina alliansbröder och systrar i landstinget. Nu läser vi i lokalrtidningen Mitti Södra Roslagen att busslinjer kan komma att ersätta tågtrafiken, det vill säga just det som vi befarade. Har därför skrivit ett öppet brev till Christer G Wennerholm ansvarigt trafiklandstingsråd med budskapet om att vi socialdemokrater aldrig accepterar att kollektivtrafiken för medborgarna i Österåker försämras!

Vi har haft första kommunstyrelse sammanträdet efter sommaren, mer om det i nästa blogginlägg

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...