Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2012

Den goda ekonomin borde investeras i ökad kvalitet!

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2012 ger för handen för tredje året i rad ett rejält överskott i kommunens ekonomi. Från januari till juni + 76 Mkr och ännu större siffror visar helårsprognosen. Därtill får kommunen genom återbetalning av premier för AFA försäkringen tillräkna sig ytterligare +23 Mkr som ett engångsbelopp.

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition:

- som vi påtalat tidigare år visar resultat och prognoser att Österåkers kommun har ekonomiska möjligheter att ompröva sin budgeten och höja anslagen där behoven är som störst. Menar kommunen ansvarig politiker allvar med att Österåker skall bli den bästa skolkommunen i länet, anser vi socialdemokrater att resurser måste tillföras. Detta för att säkerställa kvalitén i form av personal och att barn med särskilda behov får det stöd de har rätt till. Vi ser också stora behov för att säkra kvalitet inom äldreomsorgen.

- därutöver föreslår vi vid dagens sammanträde att de verksamheter som kommu…

Tredje vecka eftersommarledigheten och igång

Tänk vad tiden går, nu känns de sommarlediga veckorna väldigt långt borta. Vardagen har återfunnit sig. Tyvärr har jag tampats med en kraftfull förkylning som övergick till segdragen öroninflammation, stämbandskatarr och andra infektioner som ofta kommer som följdverkan.

Är nu inne på min fjärde penicillinkur och längtar så till att bli kvitt svikterna av denna segdragna sommarförkylning som nu pågått i över sju veckor och inte är över riktigt än.


Nog om det, sånt är livet ibland, och det finns de som har det värres, så jag skall inte klaga. Kan i alla fall minnas tillbaka till en underbar vecka på Rhodos med hela familjen och en vecka med spännande vandringar med maken i vackra Madonna de Campilio.Det politiska livet i kommunalpolitiken i Österåker är igång. Vi har på Förvaltningsrättens begäran kompletterat vår överklagan vad gäller Söra simhall. Att lägga ut simhallen är ett alldeles för stort beslut att ta på en enkel delegation. Här borde beslut fattats på nämndnivå, inte avgör…