tisdag 25 september 2012

Första mötet med Arriva

I fredags var jag på ett möte med kommunalråd/opråd i kommunerna i Stockholm nordost här i Österåker.

Vi S opråd som deltog var undertecknad samt Katherine Angelo Lindkvist från Waxholm.
Av det som togs upp på dagordningen som var särskilt intressant var att Arriva det företag som nu snart tar över och kör Roslagsbanan och bussar som entreprenör för SL. Jag framförde det positiva att det kom hit och träffade oss, och hur angelägna vi är att Österåkersborna liksom medborgarna i nordost har tillgång till en mycket god kollektivtrafik, och hur angeläget det är att vi har en nära kontakt, då Roslagsbanan och busstrafiken är så viktiga för att vardagen skall fungera för våra kommunmedborgare. Jag ställde frågor om hur deras avsikter var med tågtrafiken mellan tex Åkersberga och Österskär och fick till svar av en medföljande tjänsteman från SL att den sträckan finns med i basutbudet och ska inte påverkas. Framförde också att det är viktigt för oss att utbudet av tåg under dygnens alla timmar och dagar inte försämras. Arrivas företrädare mötte frågorna med hur angelägna de är att vara nära ”kunden” – lyssna på åsikter och önskemål om utveckling av kollektivtrafik.

Så här efter mötet så tror jag det är viktigt att ha en nära fortsatt kontakt med Arriva och noga följa utveckling för att säkerställa att medborgarna i Österåker inte drabbas av sämre kollektivtrafik. Nu vet Arriva att vi följer dem, så det var ett bra första möte.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...