Fortsätt till huvudinnehåll

Första mötet med Arriva

I fredags var jag på ett möte med kommunalråd/opråd i kommunerna i Stockholm nordost här i Österåker.

Vi S opråd som deltog var undertecknad samt Katherine Angelo Lindkvist från Waxholm.
Av det som togs upp på dagordningen som var särskilt intressant var att Arriva det företag som nu snart tar över och kör Roslagsbanan och bussar som entreprenör för SL. Jag framförde det positiva att det kom hit och träffade oss, och hur angelägna vi är att Österåkersborna liksom medborgarna i nordost har tillgång till en mycket god kollektivtrafik, och hur angeläget det är att vi har en nära kontakt, då Roslagsbanan och busstrafiken är så viktiga för att vardagen skall fungera för våra kommunmedborgare. Jag ställde frågor om hur deras avsikter var med tågtrafiken mellan tex Åkersberga och Österskär och fick till svar av en medföljande tjänsteman från SL att den sträckan finns med i basutbudet och ska inte påverkas. Framförde också att det är viktigt för oss att utbudet av tåg under dygnens alla timmar och dagar inte försämras. Arrivas företrädare mötte frågorna med hur angelägna de är att vara nära ”kunden” – lyssna på åsikter och önskemål om utveckling av kollektivtrafik.

Så här efter mötet så tror jag det är viktigt att ha en nära fortsatt kontakt med Arriva och noga följa utveckling för att säkerställa att medborgarna i Österåker inte drabbas av sämre kollektivtrafik. Nu vet Arriva att vi följer dem, så det var ett bra första möte.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…